DK legges ned

Som et av flere innsparingstiltak foran kommende sesong er det nå klart at dommerkomiteen i nåværende form legges ned. Arbeidsoppgavene til komiteen vil bli lagt delvis under administrasjonen i Oslo og delvis under en ny fagansvarlig som begynner i stillingen 1. august. NBBFs styre har allerede godkjent planene til generalsekretær Hanne Sogn, og det mangler bare en formell godkjennelse på Tinget før alt er på plass. Tidligere er både landslagskomite og turneringskomite lagt ned, og nå forsvinner også dommerkomiteen. En naturlig utvikling når NBBF nå har flere ansatte og moderne tekniske hjelpemidler til å håndtere oppgavene. Den nye sportssjefen er en ringrev i basketsammenheng og har i mange år vært sterkt engasjert i dommerspørsmål.

ÅRETS APRILSPØK:

Arbeidet med å restrukturere NBBFs administrasjon har foregått i lengre tid, men det var først under arbeidet med planene for ny serieordning i de nasjonale seriene at man fikk kartlagt hvilke arbeidsoppgaver dagens dommerkomite har og så muligheten for å samle alt under administrative vinger.

DK-leder Knut Myhre er fornøyd med resultatet av omorganiseringen, som frivillig har han lagt ned et timantall tilsvarende en 80 % stilling de senere årene og har nå tenkt å realisere planene sine om å tilbringe en mer avslappet pensjonisttilværelse i Portugal.

Samtidig som dommerkomiteen legges ned fratrer både Tor Chr. Bakken og Jan Korshavn sine ansvarsområder, men Bakken skal i kraft av sin funksjon som FIBA National Instructor fortsatt inngå som seniorkonsulent i det nye apparatet som skal håndtere dommerutvikling og dommeroppsettet på nasjonalt nivå. Korshavn gir seg etter over 15 år i komiteen, og gir seg helt med basketball.

Ny sportssjef: Pål BergNBBFs generalsekretær Hanne Sogn har nå ansatt Pål Berg som ny sportssjef i NBBF, og det er meningen at 40 % av stillingen skal dedikeres arbeidet med organisering og utvikling av dommere. Sammen med Torkild Rødsand, som fra 1. oktober går over i ny stilling med hovedvekt på dommerutvikling og ansvar for NBBFs dommerkurs, skal Berg føre dommerkomiteens arbeid videre.

Pål Berg er en ringrev i basketsammenheng med en fortid som forbundsdommer, landslagsspiller, landslagstrener og mangeårig trener for lag i BLNO. Til basketballdommer.com har Berg opplyst at han nå søker nye utfordringer, og ettersom det allerede var klart at kontrakten med Bærum Basket ikke fornyes, var han førstevalget til stillingen som ny sportssjef.

Allerede i slutten av mai skal de nye dommeransvarlige ha møter med representanter for dommerne, og ventelig vil det bli en opphetet debatt omkring flere sentrale saker som har økonomiske konsekvenser for alle involverte.

Spørsmål omkring den nye organisasjonsformen og ny sportssjef rettes til NBBFs administrasjon.