DK i dialog med coachene

Tirsdag hadde NBBFs dommerkomite sitt første møte i 2013 og blant mange saker på agendaen var også møte med Ammeruds coach Kelvin J. Woods. I etterkant av hans åpne brev om manglende svar, kritikk av dommernes kompetanse og arrogante holdninger har det vært mye diskusjon om å finne en løsning. Til møtet kom det noe overraskende flere coacher, men etter en lengre og konstruktiv diskusjon om partenes syn på forholdene kom man til enighet om noen konkrete tiltak som første steg på veien mot en bedre kommunikasjon. DK åpner også for at coachene skal kunne få sende inn en evaluering med noen utvalgte punkter og egne kommentarer etter hver kamp, og arbeidet med å etablere en løsning for dette er allerede i gang.

Dommerkomiteens medlemmer hadde en lengre ettermiddag på Ullevål stadion med mange viktige saker som nytt femtrinns dommerkurs for NBBF, dommeroppsett til NM-turneringene for U16 og U19, autorisasjon av flere forbundsdommere og neste års dommersamling i august/september.

Men det var kveldens siste punkt som bokstavelig talt skapte mest diskusjon, både fordi en invitert coach hadde blitt til tre coacher på vei til møtet og fordi engasjementet var stort hos alle rundt bordet. I tillegg til DKs medlemmer Knut Myhre, Tor Chr. Bakken og Jan Korshavn møtte Kelvin J. Woods sammen med Kenneth Webb og Mathias Eckhoff.

Dommerkomiteen innledet med å poengtere at det er selvfølgelig er ønskelig med en åpen dialog om de temaene som har vært belyst, og oppfordrer alle coacher i nasjonale serier til å benytte denne muligheten via Bakken som ansvarlig dommerintstruktør. Woods redegjorde for sin frustrasjon på hvordan kommunikasjonen med dommerne har utviklet seg, og det var etterhvert stor enighet om at det er viktig å fokusere på at det må bli en bedring på visse sider av denne.

Mange konkrete situasjoner ble diskutert, og flere av disse eksemplene viste at DK må ta med seg denne diskusjonen videre til høsten samling med dommerne. Men det var også forståelse for at dette med kommunikasjon i kampsituasjoner, der det er mye følelser med i bildet, er svært vanskelig, og dessuten at språklige misforståelser også er en del av dette bildet. Det ble også poengtert fra NBBFs side at det er FIBA som setter alle premisser i hvordan reglene skal anvendes, og dommerkomiten arbeider lojalt med dommerutvikling etter samme modell som det internasjonale forbundet.

Det ble til slutt enighet om at dette hadde vært en konstruktiv og viktig innledende dialog i et arbeid som man ser for seg å fortsette med jevnlige møter/treff. Det kom forslag fra de fremmøtte coachene om at dette bør skje samme helg som det er åpningskamper i BLNO ettersom alle coachene da er på plass i samme by. DK hadde ingen innvendinger mot dette og vil forberede seg på å stille med noen representanter til et slikt møte kommende høst. Og hovedtemaet for et slikt møte vil nok være kommunikasjon coach-dommer.

I tillegg åpner DK også for coachenes ønske om å få evaluere dommere og hendelser i sine kamper, men alle var enige om at det beste fortsatt er å la disse gå direkte til DKs dommerinstruktør før dialog åpnes med dommerne. På denne måten slipper man henvendelser på telefon og mail direkte mellom coacher og dommere.

Arbeidet med å utarbeide en enkel teknisk løsning for dette er allerede i gang, og det vil bli en punktvis evaluering av noen utvalgte punkter som både DK og coachene har blitt enige om i tillegg til en "fritekst" der man kan ta for seg spesielle hendelser eller egene kommentarer. Informasjon om alt dette vil bli sendt ut fra NBBF til aktuelle coacher når løsningen er klar til bruk.

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Dagens Pål

" En av årets elitedommere er en ener i klesveien – alltid perfekt i tøyet – men han er dessverre ikke like god med fløyten. Andre sagger, noen gasser og noen snubler i for lange benklær mens de snubler i dårlige calls. "
Pål Berg

Følg oss på Facebook