Featured

NBBF: Nye spilleregler

FIBA har offentliggjort endringene av de offisielle spillereglene, og nå har også NBBFs dommerkomite lagt ut den norske oversettelsen av disse. Det er flere endringer i reglene, mest spennende blir kanskje endringen av skrittregelen. Ny og forenklet definisjon på ulovlig utstyr er nok også etterlengtet av mange. Endringene gjøres som vanlig gjeldende i Norge fra 1. august.

NBBFs dommerkomite jobber med oversettelse av FIBAs regler og har nå lagt ut en oversikt over endringene på nedlastingssiden.

Følgende konkrete endringer er gjort siden forrige versjon (2014) av spillereglene:

 • § 25.2 Skrittfeil: Ny definisjon av pivoteringsfot. Spiller i bevegelse som tar opp ballen eller stopper en dribling med en fot i gulvet etablerer ikke pivoteringsfot før den neste foten berører gulvet. Spesielt aktuelt i "spin moves".
 • § 37.1.1 Usportslig foul: Ny ordlyd for å tydeliggjøre når det skal idømmes usportslig foul.
 • B.8.3 Bestrafning av foul: Etter bortvisning/diskvalifisering av personer fra lagbenkområdet blir bestrafningen for teknisk foul på laglederen 2 straffekast som etter alle andre foul som medfører bortvisning.
 • § 7.1 Lagleder: Lagoppstillingen skal gis til sekretæren minst 40 minutter før fastsatt kamptidspunkt.
 • § 4.2.1 og 2.4.5 Lagbenkområd: Antall lagsfunksjonærer økes fra 5 til 7 og dermed skal antall sitteplasser økes fra 14 til 16.
 • § 4.3 Spilledrakter: Trøyer og bukser skal være i samme dominerende farge, eventuelle ermer må ende over albuen og lange ermer på trøyene er ikke tillatt. Strømper skal være synlige, sko kan være i hvilken som helst fargekombinasjon bare høyre og venstre sko er like.
 • § 4.4 Annet utstyr: Regelen er forenklet slik at kompresjonstøy på ben og armer, hodeplagg, svettebånd og sportstape kan benyttes bare de er sorte, hvite eller i samme dominerende farge som spilledrakten, og alt utstyret må være i samme farge for alle spillere på samme lag.
 • FIBA innfører "crew chief" i stedet for "Referee", NBBF beholder betegnelsen førstedommer.
 • § 15.1.3 Spiller i skuddbevegelse: Spiller som blir foulet i skuddbevegelsen, men som deretter sentrer fra seg ballen, skal ikke lenger anses å være i skuddbevegelse.
 • § 36.3.3 og 37.2.3 Bortvisning: En spiller som får 1 teknisk foul og 1 usportslig foul skal nå bortvises for resten av kampen. En spillende lagleder som har fått 1 personlig teknisk foul (L) blir også bortvist hvis han i tillegg får 1 usportslig foul.
 • § 33.16 Skuespill: Nytt definisjon og prosedyre for skuespill (flopping/fake), handlinger eller teatralske, overdrevne bevegelser for å skape inntrykk av å ha blitt foulet og dermed skaffe seg en urettmessig fordel. Nytt dommersignal for dette introduseres.
 • § 6.2 Kapteinen: Lagene har nå inntil 15 minutter (tidligere 5 minutter) på å skrive under på kampskjemaet i feltet for protest.
 • Håndbok for dommere: Dommerne skal nå bruke et fløytesignal også ved begynnelsen av kampen, før den aktive dommeren går inn i midtsirkelen for å administrere hoppballen og ved startet av alle andre perioder og forlengningsperioder før ballen er gitt til disposisjon for innkastet ved midtlinjen.
 • Dommertegn: Nytt dommertegn for skuespill og nytt tegn for bruk av IRS (Instant Replay System).

For komplett oversikt over endringene og korrekt ordlyd vises det til "Offisielle Spilleregler for Basketball 2017" som er ventet ferdig i løpet av kort tid.

Det kommer også nye tolkninger til spillereglene, både engelsk og norsk versjon med praktiske eksempler vil bli lagt ut på nedlastingssiden så snart de er offisielle.

Spørsmål om de nye spillereglene rettes til NBBFs dommerkomite.