Internasjonale aktiviteter

AKTIVE FIBA-DOMMERE

Norge har i perioden 2023-25 fem aktive internasjonale dommere som benyttes av det internasjonale basketballforbundet FIBA i europacupkamper og kvalifiseringsspill for landslag;  Nikola Bejat (Stavanger), Viola Györgyi (Trondheim), Alexander Reiertsen (Trondheim), Filip Szczesny (Oslo) og Alexander Ochoa Svendberg (Oslo).

Bejat, Nikola
Bejat, Nikola
Györgyi, Viola
Györgyi, Viola
Reiertsen, Alexander
Reiertsen, Alexander
Szczesny,Filip
Szczesny,Filip
Svendberg, Alexander O.
Svendberg, Alexander O.

Sommeren 2023 ble Svendberg godkjent FIBA-dommer med hvit lisens for perioden 2023-25. Han deltok dessuten på et 3-dagers treningsopplegg i regi av FIBA Europa.

Det er ingen offisiell statistikk over norske dommeroppdrag i utlandet, men norske dommere  har dømt en rekke europacupkamper og EM-kvalifiseringer for både kvinner og menn. Høydepunktene var kanskje oppdragene som ble tildelt Stein Evju, Bård Saunes og Robert Persson i ulike OL-kvalifiseringer.

I nyere tid har også Inge Braathens nominasjoner i Euroleague og ULEB-Cup vist at norske dommere kan nå langt internasjonalt. Med utnevningen av Siv Therese Underland i 2003 og Viola Györgyi i 2013 ser vi at det også er mulig å få kvinnelige dommere gjennom nåløyet, forhåpentligvis en inspirasjon for andre kvinnelige dommere.

I de senere årene har våre dommere fått både EM-turneringer for ungdom og en rekke gode oppdrag i europacupene.

Svært gledelig var det også da Rødsand fikk en 8-delsfinale i FIBA Euroleague for Women vinteren 2011. Vinteren 2012/13 ble det også en rekke sluttspilloppdrag i Eurochallenge for menn. Senere har det også blitt EM for U20, dømming i Euroleague sesongen 2015/16 og sluttspilloppdrag i Eurocup. Rødsand ga seg internasjonalt våren 2019.

Györgyi har blitt nominert til flere VM for ungdomslandslag og en rekke oppdrag i FIBA EuroLeague for Women og Eurocup Women. Høydepunktet var likevel semifinale i Eurobasket Women og nominasjonen til OL i Japan, begge i 2021.

På hennes imponerende liste over internasjonale mesterskap står bl.a. VM for U17 (2014 og 2015), VM for U19 kvinner (2017 og 2019), VM for U19 menn (2021) Eurobasket for kvinner (2019 og 2021), Universiade (2017), Commomwealth Games (2018) og Olympic Games i Tokyo (2021), VM for U17 (2022) og VM for senior kvinner (2022).

Siden 1990 har våre internasjonale dommere dømt over 500 kamper nominert av FIBA, NEBL eller Euroleague. Disse dommerne deltar også i nordiske turneringer og privatlandskamper med de norske landslagene.

NBBF søker kontinuerlig etter nye talenter som kan være aktuelle for internasjonal dømming, men antallet vil til enhver tid være litt avhengig av norske klubb- og landslags deltakelse i internasjonale sammenhenger. FIBA holder også øye med denne sammenhengen og forsøker å regulere antallet internasjonale dommere pr. forbund til det som er hensiktsmessig.

I 2016 endret FIBA på sitt utdanningsopplegg og startet et utviklingsprosjekt der nasjonale instruktører med sertifisert kompetanse skal utvikle og godkjenne dommere til internasjonale aktiviteter.

Norge har to aktive dommerinstruktører med godkjent lisens som "FIBA Referee Instructor" i perioden 2019-21, Tor Chr. Bakken og Kjell Løvold. Begge har gjennomgått og bestått et omfattende opplæringsopplegg med e-opplæring, 4 dagers kurs og teorieksamen. 

FIBA REFEREE INSTRUCTORS

NBBF har pr. mai 2018 to aktive FIBA Referee Instructors:

Kjell Løvold
Kjell Løvold
Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken

Bakken, som fikk lisens som dommerinstruktør i 2016, har vært National Instructor i en årrekke.

Fra våren 2019 er det Kjell Løvold som har særskilt ansvar for å velg ut og godkjenne kandidater som er aktuelle for å få lisens som internasjonale dommere. Løvold fikk sin godkjennelse i 2018, samtidig som han ble valgt inn i NBBFs dommerkomite, og fungerer nå som FIBA NAtional Instructor.

FIBA-KOMMISSÆRER

Norge har i perioden 2021–23 en aktiv internasjonal kommissærer som benyttes av det internasjonale basketballforbundet FIBA:

Jan H. Korshavn
Jan H. Korshavn

En kommissær er ansvarlig for å hjelpe til med avvikling av kampene ved å sitte i sekretariatet og overvåke deres arbeid, samt hjelpe dommerne med å holde styr på kampklokken, 24-sekundersklokken og eventuelle ting som måtte oppstår undervei.

Kommissærene inspiserer også alle kamparenaer for å se om de er godkjente når det gjelder utstyr og oppmerking etc., samt kontrollerer lagenes drakter, plassering og størrelse på draktreklame, navn og nummer etc.

Alle avvik skal rapporteres til FIBA, og etter kampene skal kampskjema og eventuell kamprapport sendes FIBA innen 24 timer.

Norge fikk sin første FIBA-kommissær i 2002 da Stein Moe ble godkjent etter et kurs i Montenegro. I årene som fulgte har Moe vært nominert til en rekke internasjonale kamper og turneringer. Våren 2019 trakk han seg fra denne oppgaven.

Sommeren 2017 fikk NBBF sin andre FIBA-kommissær da Jan Korshavn ble godkjent etter kurs i Zagreb. Sammen med et 40-talls personer fra hele Europa deltok han på et 2-dagers opptreningskurs med fokus på digitalt kampskjema, inspeksjon av kamparena, regler for reklameplassering og videosituasjon med feil som kan oppstå i sekretariatet under kampens gang. Kurset hadde skriftlig eksamen og engelsk språktest.

Lisensen som internasjonal kommissær gis ut for 2 år om gangen, og i tillegg til europacupkamper og landslagskamper gjennom sesongen må alle kommisærer regne med oppdrag på sommeren da alle ungdomslandslag har sine europamesterskap. Fornyelse av lisens skjer etter å ha bestått flere omfattende tester, både spilleregler og ulike kampreglement for europacuper og landslag.

 

IKKE-AKTIVE FIBA-DOMMERE

NBBF har siden 60-tallet fått godkjent internasjonale dommere av FIBA, og her er listen over disse. Info om hvor og når de ble godkjent står oppgitt ved å klikke på bildet.

Stein Evju og Knut Roald Myhre var pionerene på området, og etter disse følger en lang rekke dommere som har fått verdifull erfaring på internasjonale arenaer. I ettertid har følgende dommere fått hederstegnet "FIBA Honorary Referee": Stein Evju, Robert Person, Geir Matthiasen, Stein Moe, Tor Chr. Bakken, Jan Korshavn og Knut Myhre.

Stein Evju (H)
Stein Evju (H)
Knut R. Myhre (H)
Knut R. Myhre (H)
Geir Matthiasen (H)
Geir Matthiasen (H)
Bård A. Saunes
Bård A. Saunes
Tor Chr. Bakken (H)
Tor Chr. Bakken (H)
Robert Persson (H)
Robert Persson (H)
Stein Moe (H)
Stein Moe (H)
Jan H. Korshavn (H)
Jan H. Korshavn (H)
Inge Braathen
Inge Braathen
John M. Hammervoll
John M. Hammervoll
Siv Th. Underland
Siv Th. Underland
Jan H. Lunde
Jan H. Lunde
Torkild Rødsand
Torkild Rødsand
Larsen Per-Kristian
Larsen Per-Kristian
Sturla B. Sand
Sturla B. Sand

 

IWBF-DOMMERE

NBBF har pr 2024 også en aktiv internasjonal dommer innen rullestol basket. Jone Westrum fra Trondheim deltok på et dommerkurs hos det internasjonale basketballforbundet IWBF og etter flere tester, inkludert praktisk dømming overvåket av instruktører er Westrum nå sertifisert dommer i "Zone Europe" for det internasjonale basketballforbundet IWBF.

Jone Westrum
Jone Westrum