FIBA: Gloppen godkjent FIBA Referee Instructor
FIBA har godkjent Arnstein Gloppen som FIBA Referee Instructor
Featured

FIBA: Gloppen godkjent FIBA Referee Instructor

Det internasjonale basketballforbundet FIBA har kjørt gjennom en ny runde med FIBA Referee Instructor Programme (FRIP). Utvalgte instruktører fra medlemslandene har deltatt i omfattende program for å kvalifisere seg som internasjonale dommerinstruktører. Arnstein Gloppen fra Norge er nå godkjent som FIBA Referee Instructor.

Arnstein Gloppen fra Bærum har vært dommer på nasjonalt nivå i Norge i mange år og har de senere årene bidratt med evaluering og observasjon av dommere, samt vært instruktør på dommerkurs for NBBF. Siden 2022 har han også vært medlem av NBBFs dommerkomite.

Gloppen har deltatt på FIBAs intensive kursopplegg for dommerinstruktører; FIBA Referee Instructor Programme - FRIP. Den første delen bestod av en 4-dagers clinic. Deretter har det vært selvstudier via FIBA iRef e-learning, en workshop i Hellas over 4 dager og til slutt en praksisperiode på ca 12 måneder.

NBBF er meget fornøyd med at Gloppen nå har bestått dette kurset. Sammen med våre øvrige instruktører Kjell Løvold og Tor Christian Bakken, kan han nå bidra ytterligere i arbeidet med videreutvikling av norske basketballdommere.

 

I omtalen av FRIP gjør FIBA det klart og tydelig at det gir store fordeler å ha instruktører utdannet gjennom denne kursordningen:

"FRIP will provide the latest material and training methods for FIBA Referee Instructors in all three levels. Licensed Referee Instructors will have access to the FIBA iRef platform to exploit all the material available at their national level. Networking with other Referee National Instructors and solid support by Regional Instructors at the Region is also part of the development programme. Naturally the most talented and productive FIBA Referee National Instructors have a chance to be selected for Regional level to extend their Referee Instructor role."