I vår seksjon for faglitteratur presenterer vi artikler og materiale på flere viktige områder innenfor moderne dømming. Det vil si dommerteknikk, psykologi, regelanvendelse, konflikthåndtering etc., og det vil være fokus på mekanikk både for to og tre dommere.

Artiklene vil kunne være både på norsk og engelsk avhengig av skribenten, og vil gjør også oppmerksom på at detaljer i eldre artikler kan "gå ut på dato" etterhvert som reglene endres.

Med jevne mellomrom vil vi invitere ressurspersoner til å bidra med aktuelt stoff som er av interresse for våre dommere.

Featured

3PO: Endringer i håndboken

Det internasjonale basketballforbundet FIBA la i sommer ut nye 2010-versjoner av sitt regelmateriale, og NBBF har i senere tid jobbet for å få på plass tilsvarende dokumenter på norsk til bruk for norske dommere og som utdanningsmateriale på dommerkurs. Offisielle Spilleregler 2010 er allerede publisert og trykket i bokversjon, og nå er også håndbøkene for to og tre dommere like rundt hjørnet. Det er ikke noen revolusjonerende endringer i noen av dem, men FIBA har justert noen detaljer som likevel er viktige å få med seg som dommer. I dagens artikkel tar vi for oss en justering av ansvarsområdet for midtre dommer (centre official) i mekanikken for tre dommere, vanligvis kalt 3PO (3 Person Officiating).

Featured

Teknisk foul - en del av spillet

Den tidligere Euroleague dommeren Todd Warnick fra Israel har skrevet en artikkel om tekniske foul og belyser en rekke gode argumenter og forhold som kan være viktige å ta stilling til for god avvikling av temperamentsfulle basketballkamper. Warnick, som utdannet seg i USA på 70-tallet, har over 30 års bakgrunn som dommer på Europeisk toppnivå og hjemme i den israelske ligaen. Etter at han ga seg som dommer er han nå instruktør både for dommerne i Israel og både instruktør og kommissær for FIBA Europe. Artikkelen om tekniske fouls er tidligere publisert på bl.a. FIBA Europes interne webside, og argumentene avspeiler det som er offisiell holdning til en regel som svært mange utøvere har et misforstått forhold til. Vi tar for oss § 38 Teknisk foul; Just Part of the Game?

Featured

Mental skills (10): Defining and Understanding Roles

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi den siste artikkelen om viktige elementer i dommerpsykologien. Serien på 10 artikler har fokusert på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den tiende i serien. Seriens siste fokusområde er: "Defining and Understanding Roles".

Featured

Mental skills (9): Communication for Officials and Instructors

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den åttende i serien. Dagens fokusområde er et viktig tema for både dommere og instruktører: "Communication for Officials and Instructors".

Featured

Mental skills (8): Effective Communication

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi en ny artikkel som tar for seg elementer knyttet til dommerpsykologi. Serien på 10 artikler fokuserer på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den åttende i serien. Dagens fokusområde er et grunnleggende tema for alle dommere: "Effective Communication".