Faglitteratur

I vår seksjon for faglitteratur presenterer vi artikler og materiale på flere viktige områder innenfor moderne dømming. Det vil si dommerteknikk, psykologi, regelanvendelse, konflikthåndtering etc., og det vil være fokus på mekanikk både for to og tre dommere.

Artiklene vil kunne være både på norsk og engelsk avhengig av skribenten, og vil gjør også oppmerksom på at detaljer i eldre artikler kan "gå ut på dato" etterhvert som reglene endres.

Med jevne mellomrom vil vi invitere ressurspersoner til å bidra med aktuelt stoff som er av interresse for våre dommere.

3PO: Endringer i håndboken

Det internasjonale basketballforbundet FIBA la i sommer ut nye 2010-versjoner av sitt regelmateriale, og NBBF har i senere tid jobbet for å få på plass tilsvarende dokumenter på norsk til bruk for norske dommere og som utdanningsmateriale på dommerkurs. Offisielle Spilleregler 2010 er allerede publisert og trykket i bokversjon, og nå er også håndbøkene for to og tre dommere like rundt hjørnet. Det er ikke noen revolusjonerende endringer i noen av dem, men FIBA har justert noen detaljer som likevel er viktige å få med seg som dommer. I dagens artikkel tar vi for oss en justering av ansvarsområdet for midtre dommer (centre official) i mekanikken for tre dommere, vanligvis kalt 3PO (3 Person Officiating).

Les mer …

FIBA: To nye Assist Magazine

På FIBAs hjemmeside legges det med litt ujevne mellomrom ut en publikasjon som heter FIBA Assist Magazine, og som de fleste er klar over inneholder den alltid interessant dommerstoff og litt regelteori. Nylig la FIBA ut to utgaver, henholdsvis nummer 43 og 44, og i disse er det blant annet litt om dommerutvikling i Japan og et par interessante artikler av Fred Horgan. Horgan er medlem i FIBA Technical Commission og han tar blant annet for seg de nye spillereglene som blir tatt i bruk internasjonalt (ikke i Norge ennå) denne høsten. Vi har som vanlig klippet til et par dommervennlige versjoner av disse store filene og har lagt dem på vår nedlastingsside.

Les mer …

Teknisk foul - en del av spillet

Den tidligere Euroleague dommeren Todd Warnick fra Israel har skrevet en artikkel om tekniske foul og belyser en rekke gode argumenter og forhold som kan være viktige å ta stilling til for god avvikling av temperamentsfulle basketballkamper. Warnick, som utdannet seg i USA på 70-tallet, har over 30 års bakgrunn som dommer på Europeisk toppnivå og hjemme i den israelske ligaen. Etter at han ga seg som dommer er han nå instruktør både for dommerne i Israel og både instruktør og kommissær for FIBA Europe. Artikkelen om tekniske fouls er tidligere publisert på bl.a. FIBA Europes interne webside, og argumentene avspeiler det som er offisiell holdning til en regel som svært mange utøvere har et misforstått forhold til. Vi tar for oss § 38 Teknisk foul; Just Part of the Game?

Les mer …

FIBA: Nye Assist

Det internasjonale basketballforbundet FIBA gir jevnlig ut sin publikasjon FIBA Assist, men det har nå vært lenge siden forrige nummer kom ut. Nylig la de for sikkerhets skyld ut tre nye nummer til nedlasting på en gang, og som vanlig er det dommeraktuelle saker i alle nummerne. Skribentene denne gang er Richard Stokes fra FIBA Europe, amerikanske Fred Horgan og en interessant artikkel om FIBAs "Digital Score Sheet" skrevet av Stokes og Betancor. I tillegg til interessante skriverier fra gjesteskribentene er det også satt av plass til litt teori, i begge utgaver finnes nemlig noen spørsmål nettopp av typen "Right or Wrong". Kanskje på tide å teste regelkunnskapen litt igjen?

Les mer …

Mental skills (10): Defining and Understanding Roles

I vår artikkelserie "Mental Skills for Mentors and Referee Instructors" fra den meritterte dommerinstruktøren Alan Richardson fra England, bringer vi den siste artikkelen om viktige elementer i dommerpsykologien. Serien på 10 artikler har fokusert på hvordan en mentor eller dommerinstruktør bør jobbe med å utvikle dommere, og ikke minst litt om de mentale ferdighetene som da er aktuelle. De fleste bør kunne plukke opp noen gode råd fra Richardsons artikler, både dommere og instruktører, og her kommer den tiende i serien. Seriens siste fokusområde er: "Defining and Understanding Roles".

Les mer …

Logg inn/ut

Husk at du må være pålogget for å ha full tilgang til alle sider og tjenester. Velkommen igjen.

Følg oss på Facebook