NBBFs Dommerobservatører

Se også vår presentasjon av NBBFs internasjonale dommeraktiviteter og FIBA-dommere.

 

Dommerobservatører i nasjonale serier

Tor Christian Bakken
Tor Christian Bakken
Kjell Løvold
Kjell Løvold
Jan Korshavn
Jan Korshavn
Per-Kristian Larsen
Per-Kristian Larsen
Rødsand, Torkild
Rødsand, Torkild
Joakim Arroub
Joakim Arroub
Linda Evensen
Linda Evensen
Gloppen, Arnstein
Gloppen, Arnstein
Jan Henrik Lunde
Jan Henrik Lunde

NBBFs dommerobservatører overvåker kamper på nasjonalt nivå, gir tilbakemelding til dommerne etter kampene og rapporterer til dommerkomiteen.

Dommerne evalueres både gjennom observasjon i hallen og basert på video fra kampen. Video analyseres også med Hudl (nettbasert tjeneste for kampanalyse) i samarbeid med dommerne.