Æresmedlemmer

Æresmedlemmer i Norsk Basketballdommer Union

NBU har siden stiftelsen i 1975 tildelt følgende dommere status som æresmedlemmer. Disse er, med årstall for utnevnelse i parentes, følgende personer:

  1. Stein Evju, grunnlegger av NBU og Norges første FIBA-dommer (1992)
  2. Robert Persson, mangeårig FIBA-dommer og leder av NBBFs dommerkomite (1999)
  3. Knut Roald Myhre, dommerpioneer, elitedommer og mangeårig leder av NBBFs dommerkomite (2001)
  4. Tor Christian Bakken, mangeårig FIBA-dommer, dommerinstruktør og medlem i NBBFs organer (2010)
  5. Jan Korshavn, mangeårig FIBA-dommer, tidligere styremedlem i NBU og medlem i NBBFs dommerkomite (2010)
  6. Geir Matthiasen, mangeårig FIBA-dommer, tidligere styremedlem i NBU og leder i NBBFs dommerkomite (2011)
  7. Stein Moe, mangeårig FIBA-dommer og FIBA-kommissær, en rekke verv i NBBFs styre og komiteer (2011)
  8. Kjell Løvold, mangeårig forbundsdommer, dommerinstruktør (2015)
  9. Johan Feenstra, mangeårig forbundsdommer, verv i NBBFs styre, krets/region og lokal ildsjel (2016)

 

Styrets begrunnelse i 2016:


Johannes FeenstraJohannes Feenstra har praktisert som basketballdommer siden 1974. Han deltok på forbundsdommerkurset i 1982 og har holdt det gående på toppnivå siden starten av 80-tallet.  I 1999 mottok han NBBFs Gullfløyte for sine 25 år som basketballdommer. Feenstra har også en periode bak seg i Norges Basketballforbund sitt styre. I Region Sør har han gjennom mange år vært med som kursholder, dommerobservatør og dommer. Det er få personer som har bidratt på en slik måte som Feenstra har gjort over så mange år. Verken vær, avstand eller tidspunkt har noen gang hindret ham fra å dømme en kamp på kort varsel. Hans genuine engasjement for basketsporten, alltid like gode humør og prestasjoner som dommer over mange år, gjør ham til et verdig æresmedlem i NBU.

 

Styrets begrunnelse i 2015:


Kjell LøvoldKjell Løvold tok kretsdommerkurs i 1982 og i 1990 ble det forbundsdommerkurs i Sverige med Jan Holmin som instruktør. Siden den gang har han vært aktiv i elitedommergruppen som en av de mest seriøse og dyktigste dommerne. I 2006 mottok han også NBBFs Gullfløyte for sine 25 år som basketballdommer. De siste 15 årene, fra BLNO startet i 2000 og frem til 2015 har Kjell Løvold dessuten vært rangert blant de tre beste dommerne i kåringen av årets dommer hele ti ganger, og tre ganger har han blitt kåret til ”Årets dommer”. Han er også den dommeren som har dømt flest NM-finaler på seniornivå. Kjell Løvold har gjennom mange år deltatt aktivt i dommerutvikling både lokalt og nasjonalt, og blir stadig benyttet som instruktør på NBBFs forbundsdommerkurs. Hans genuine engasjement for basketballsporten, og hans evne til stadig å ville utvikle seg selv og samtidig bidra til at andre dommere klarer det samme, gjør ham til et verdig æresmedlem i NBU.

 

Styrets begrunnelse i 2011 (2):

Stein Moe

Stein Moe ga seg som spiller i 1982 etter 14 år som spiller, men deltok samme år på forbundsdommerkurs. Fem år senere ble han godkjent som FIBA-dommer etter kurs for internasjonale dommere i Gdansk i Polen, og i forbindelse med godkjenningen mottok han et utviklingsstipend fra Bergen kommune. I 1988 dømte Moe finalen på Crystal Palace-turneringen i London. Etter flere år som aktiv dommer både i Europa og her hjemme mottok Stein Moe gullfløyten i 1998. I 2004 deltok han på Clinic for kommisærer i Budapest og har siden vært aktiv som FIBA-kommisær, samtidig som han stadig har vært blant de fremste dommerne i norske serier. Etter sluttspillet 2011 valgte Stein Moe å gi seg som dommer men fortsetter som dommerobservatør og bidrar derfor fremdeles til utvikling av norske dommere. Merittlisten til Stein Moe er det lite å utsette på, men det er likevel hans engasjement for basketballsporten og hans bidrag til å utvikle både sporten og andre dommere som gjør ham til et verdig æresmedlem i NBU.

 

Styrets begrunnelse i 2011 (1):

GGeir Matthiaseneir Matthiasen var forbundsdommeraspirant allerede i 1974 og ble forbundsdommer vinteren etter. I 1979 ble han FIBA-dommer og var mange år aktiv internasjonalt. Han har vært medlem i NBU helt siden den startet opp i 1975 og har alltid engasjert seg for dommernes vilkår. I 1976 ble Matthiasen valgt inn i dommerkomiteen og var formann i flere perioder fra 1978 til 1990. Etter tolv år i DK ble han styremedlem i NBU for så å bli valgt til president i 1993. Han fikk gullfløyten i 1995. Gjennom en rekke verv har Geir Matthiasen gitt viktige bidrag til utviklingen av basketballsporten i Norge og er fremdeles en engasjert dommer.

 

Styrets begrunnelse i 2010 (2):

Jan Korshavn

Jan Korshavn har jobbet med dommerutvikling siden 80-tallet og har vært å regne blant landets fremste dommere i mer enn tjue år. I 1986 ble han forbundsdommer og noen år senere, i 1990, var han en av de som hentet NBU opp igjen etter at organisasjonen hadde ligget brakk noen år. I 1992 ble han FIBA-dommer og var aktiv internasjonalt i 10 år. I 2007 ble Jan Korshavn kåret til årets dommer i BLNO, og året etter mottok han Gullfløyten. Vi kjenner han best i dag som primus motor for basketballdommer.com og for et iherdig arbeid i  dommerkomiteen. Han er en ildsjel som brenner for basketball og videreformidler sporten på en tydelig måte.

 

Styrets begrunnelse i 2010 (1):

Tor Chr. BakkenTor Christian Bakken har vært en ambassadør for basketballsporten i Norge i en mannsalder. Allerede i 1972 var han formann i dommerkomiteen og i 1974 utgjorde han faktisk alene hele DK. Han ble viseformann i NBBF i 1975 før han ble valgt til formann i 1981. Han ble selv forbundsdommer i 1977 og FIBA-dommer 1984. Som første nordmann ble Tor Christian Bakken valgt inn i eksekutivkomiteen i FIBA Europe. Han fikk gullfløyten i 1995 og fra forbundet mottok han hederstegn med diplom i 1998. Han er fremdeles FIBAs representant i Norge og har bidratt aktivt til utvikling av hele den norske dommerstanden. Enten det er som meddommer, observatør eller kursholder opptrer Bakken som en mentor for norske dommere.

 

Styrets begrunnelse i 2001:

Knut MyhreKnut Roald Myhre har fra midten av 60-tallet og i godt over 30 år vært en drivkraft i dommermiljøet, både som aktiv dommer og ikke minst som instruktør. Spesielt i pionertiden til Norsk Basketball på 60/70-tallet, var Knut Roald Myhre sterkt involvert i alt dommerarbeid på forbundsplan. Knut Roald Myhre har i stor grad preget det norske dommermiljøet og har vært en vesentlig faktor i oppbyggingen av dette, slik vi kjenner det i dag. Som dommer er Knut Roald Myhre oftest beskrevet som objektiv og rettferdig. I tillegg har han innehatt en viktige tillitsverv i NBBF og på kretsplan i Sør-Trøndelag, noe som vitner om en ryddighet og innsats på det organisatoriske plan, og ikke bare på banen.

 

Styrets begrunnelse i 1999:

Robert PerssonRobert Persson har hatt befatning med norsk basketball fra dens spede begynnelse. Med unntak av få år har han bidratt til oppbygningen av basketballsporten gjennom sitt medlemsskap og arbeid i flere av NBBFs organer, i tillegg til sin utøvende rolle som dommer. For dette har han også blitt hedret med NBBFs utmerkelse ’Gullfløyten’ for 25 års innsats som dommer. Persson har også vært president og styremedlem i NBU i en årrekke. Det er gjennom dette arbeidet Robert Persson har vist sin virkelige interesse og omtanke for dommere, dommerutvikling og dommernes rolle i den norske basketballsporten.

 

Styrets begrunnelse i 1992:

Stein EvjuStein Evju har vært en stor drivkraft og ressursperson fra stiftelsen av NBBF i 1968 og videre til sin aktive karriere som FIBA-dommer og leder av NBBFs dommerkomite i mange år. Han tok egenhendig initiativ til å stifte NBU i 1975 for å kunne arbeide sammen mot ryddige forhold for dommerne, både økonomisk og adminstrativt. Som dommer har han bidratt vesentlig både i landskamper og nasjonale kamper, og da han ga seg mot slutten av 80-tallet hadde han nesten 1000 kamper på sitt dommerkort. Han fikk da også NBBFs Gullfløyte for sine 25 år som basketballdommer. Gjennom sine mange verv i NBBF og NBU har kandidaten har vært rakrygget og rettferdig i alle sammenhenger, og har vært et godt forbilde for mange etterfølgende dommere. Det er vel ikke til å stikke under en stol at dommermiljøet skylder Stein Evjus utrettelige innsats en stor takk.