FIBA: Varsler regelendringer
Featured

FIBA: Varsler regelendringer

FIBA varsler nå endringer av de offisielle spillereglene fra 1. oktober. Det er heller ikke denne gang foreslått noen store endringer, men i tillegg til klargjørende tekst på flere punkter vil det også kunne bli et par konkrete endringer. Først må forslagene vedtas av FIBA Central Board.

FIBA har nå sendt ut informasjon til alle medlemsnasjoner der de varsler noen nye regelendringer som trer i kraft denne høsten dersom de blir vedtatt.

I samarbeid med en rekke bidragsytere som f.eks. World Association of Basketball Coaches, FIBA Players´s Commission og FIBA Competitions Commission, har man forberedt regelendringer på følgende punkter som først må godkjennes av FIBA Central Board:

Følgende endringer i Offisielle Spilleregler for Basketball blir ventelig vedtatt innført høsten 2024:

  • En klarere definisjon av ulovlig ballberøring og ulovlig påvirkning av skuddforsøk.

  • En bedre definisjon og etablering av klare kategorier av feiltakelser som kan rettes opp, samt prosedyrer for når og hvordan slike feiltakelser kan rettes opp.

  • Som en konsekvens av endringer i feiltakelser som kan rettes opp, vil det også bli endringer for oppgavene til sekretær og assisterende sekretær.

  • Bruk av FIBAs rangering for å utarbeide endelig rangering av lag gjelder kun i FIBAs konkurranser for landslag. Endringen her vil bli en klargjøring av for konkurranser der det ikke er noen FIBA-rangering (klubb-, amatør-, skole- eller annen basketballkonkurranse).

  • For å gi lagledere mulighet til å trekke tilbake en utfordring (Head Coach´s Challenge), innføres samme fleksibilitet som ved innbytte og timeout.

  • Det foreslås å innføre en grense på tretti sekunder, og en spesiell markør for sekretariatet, for å redusere problemet med forsinkelser når personer som er diskvalifsert/bortvist ikke forlater banen/hallen.

  • Det foreslås en klargjøring av regelen som omhandler lagleders mulighet til å velge innkast i angrepsfeltet i kampens to siste minutter.

Endelig og korrekt norsk ordlyd kommer i "Offisielle Spilleregler for Basketball 2024" som vil være ferdig og tilgjengelig elektronisk og på papir før sesongstart.

Det kommer ventelig også nye tolkninger til spillereglene, både engelsk og norsk versjon med praktiske eksempler vil bli lagt ut for nedlasting så snart originalen er offisiell fra FIBA og oversatt til norsk.

Spørsmål om de nye spillereglene rettes til NBBFs dommerkomite.