Dommersamlinger

Årlige dommersamlinger

Clinic 2009NBBFS dommersamling med Will Jones på Thon Hotel Triaden, august 2009.

Hver høst avholder DK en samling for alle elitedommerne der de forbereder seg for den kommende sesongen.

Samlingen holdes etter FIBAs krav, og består av en obligatorisk teoriprøve og kondisjonstest i tillegg til bl.a. inngående regeldiskusjoner og dommerpsykologi.

De første årene etter starten av BLNO i 2000 ble arrangementet samkjørt med BLNOs store høstsamling, og flere felles sesjoner for dommere og lagledere har stått på timeplanen. Slike felles seminarer har vært avholdt med jevne mellomrom også i den senere tid, men ikke alltid med bred deltakelse av coacher.

I tillegg til denne høstsamlingen arrangerer DK tidvis også en årlig "minisamling" der dommere som skal dømme i sluttspillet deltar.