FIBA: Autorisert instruktør

Det internasjonale basketballforbundet er nå gjennom første runde med sitt nye FIBA Referee Instructor Programme (FRIP). Instruktører fra alle medlemsland må, uansett tidligere kvalifikasjoner, gjennom dette omfattende programmet med to eksamensoppgaver for å bli autorisert som dommerinstruktører. Tor Chr. Bakken bestod nylig det krevende kurset med toppkarakter og er nå autorisert instruktør i to år.

Tor Chr. Bakken. Foto: Eva Groven, Budstikka.Siden 2003 har Tor Chr. Bakken fungert som FIBA National Instructor, i praksis bindeleddet mellom FIBAs dommeransvarlige og NBBFs arbeid med utvikling av dommere på nasjonalt nivå i Norge. Det er også slik at National Instructor personlig må godkjenne alle som skal delta på et dommerkurs i regi av det internasjonale forbundet.

Nå er den tidligere ordningen med årlige samlinger for instruktører blitt erstattet av et nytt utdanningsprogram på tre trinn. Først et online-kurs med teori på alt fra pedagogikk til kunnskap om 3PO, deretter en intensiv 2-dagers clinic der deltakerne tar nok en eksamen. De som består begge prøver blir kvalifisert som instruktører til FRIP Level 1 (National Instructor). Det kommende året må instruktørene rapportere inn det praktiske arbeidet via nettet:

  • Online selvstudie via FIBA iRef e-learning over 4-6 uker (april - mai 2016)
  • Intensivclinic i Zagreb, 2 dager (13. - 14. mai 2016)
  • Praktisk trening med LogBook og rapporteringsverktøy, 12 mnd (juni 2016 - mai 2017

Etter kurset og eksamen i Zagreb er det klart at Tor Chr. Bakken nå er autorisert som FIBA National Instructor for 2 år, dette med toppkarakteren 97 av 100. Vi gratulerer!

Kravet til å bli autorisert som National Instructor er 70 poeng, og en rekke erfarne dommerinstruktører bestod ikke dette kravet. Hva som skjer videre med disse er uvisst, men i prasksis blir det vanskeligere for dommere fra deres land å få godkjennelse som internasjonale dommer inntil de får en egen autorisert instruktør

I den nye brosjyren om FRIP gjør FIBA det klart og tydelig at det vil gi store fordeler å være tilknyttet ordningen:

"FRIP will provide the latest material and training methods for FIBA Referee Instructors in all three levels. Licensed Referee Instructors will have access to the FIBA iRef platform to exploit all the material available at their national level. Networking with other Referee National Instructors and solid support by Regional Instructors at the Region is also part of the development programme. Naturally the most talented and productive FIBA Referee National Instructors have a chance to be selected for Regional level to extend their Referee Instructor role."

NBBFs dommerkomite er svært fornøyd med resultatet og vet at vi gjennom Bakkens fortsatte deltakelse på dette nivået vil kunne dra stor nytte av FRIP også til oppfølging og videreutvikling av dommere på nasjonalt nivå i Norge.