FIBA: Løvold godkjent instruktør

Det internasjonale basketballforbundet FIBA har godkjent Kjell Løvold fra Tromsø som FIBA Referee Instructor. Løvold har siden desember 2017 vært gjennom et omfattende program for å kvalifisere seg som internasjonal dommerinstruktør, denne uken forelå endelig godkjennelsen.

FIBA Referee Instructor Kjell LøvoldVeteranen Kjell Løvold fra Tromsø ga seg som kjent etter denne sesongen, men forlater ikke NBBFs forbundsdommergruppe.

Siden desember har han nemlig deltatt på FIBAs intensive kursopplegg for dommerinstruktører; FIBA Referee Instructor Programme - FRIP, og denne uken kom resultatet fra FIBA:

Løvold var blant de ca 70 % av deltakerne som bestod kurset og er dermed godkjent som internasjonal dommerinstruktør.

Kurset, som benevnes FRIP Level 1, består nå av følgende:

  • Online selvstudie via FIBA iRef e-learning over 4-6 uker (1. des 2017 - 17. jan 2018)
  • Workshop i Instanbul, 4 dager (18. - 21. januar 2018)

I den kommende tiden må instruktørene regne med praktisk trening og rapportering til FIBA.

NBBF er meget fornøyd med at Løvold har bestått dette kurset, som mangeårig toppdommer og instruktør på en rekke av forbundsdommerkursene, sitter han på unik kompetanse og kan som nyvalgt medlem i NBBFs dommerkomite, bidra sterkt i arbeidet med utviklingen av norske basketballdommere.

Kontakten med FRIP vil i denne sammenhengen gi NBBF tilgang til alt materiale som blir utviklet internasjonalt og det betyr at arbeidet med evaluering og utvikling kan kjøres etter samme prinsipper som FIBA bruker i hele verden.

 

I omtalen av FRIP gjør FIBA det klart og tydelig at det vil gi store fordeler å være tilknyttet ordningen:

"FRIP will provide the latest material and training methods for FIBA Referee Instructors in all three levels. Licensed Referee Instructors will have access to the FIBA iRef platform to exploit all the material available at their national level. Networking with other Referee National Instructors and solid support by Regional Instructors at the Region is also part of the development programme. Naturally the most talented and productive FIBA Referee National Instructors have a chance to be selected for Regional level to extend their Referee Instructor role."

FRIP Class of 2018: