NBBF: Fokus på dommerutvikling

NBBFs dommerkomite autoriserte nylig 11 nye forbundsdommere som har vært gjennom et utdanningsløp over to år, og har de siste årene fokusert stadig sterkere på utvikling av dommerne som skal dømme kamper på nasjonalt nivå. I tillegg til egne instruktører med erfaring fra internasjonal dømming, har NBBF hatt tett kontakt med instruktører fra andre nasjoner i dette arbeidet. Nå intensiveres arbeidet med dommerutvikling på nasjonalt nivå.

Dommerkomiteens arbeid med utdanning av nye forbundsdommere og videreutvikling av dommergruppen som dømmer i NBBFs nasjonale serier, gir stadig bedre resultater.

Etter at NBBF satte igang med sine nasjonale talentprogram for regionsdommere, har man sett en klar trend i at unge dommere som skal delta på forbundsdommerkurs stiller stadig bedre forberedt.

Med samlinger over en periode på ca 1 år, og med dømming av U16 som avsluttende praksis, har aspirantene blitt fulgt opp over lang tid med forelesninger, regelpraksis og dommerteknikk i hall. Drivkraften bak dette har vært Torkild Rødsand, NBBFs trener- og dommerkoordinator.

Etter talentprogrammet kan dommerne gå NBBFs forbundsdommerkurs som er på 40 leksjoner over to helger i november/desember med både regeltest og kondisjonstest før man avslutter i april med praktisk eksamen under NM for U19. Kursene arrangeres i utgangspunktet hvert annet år.

Resultatet er at man etter forbundsdommerkurset i 2015 fikk 10 nye forbundsdommere og etter samme kurs høsten 2017 ble det i helgen autorisert 11 nye forbundsdommere. Under NM for U19 i Bergen stilte NBBF med de to internasjonale dommerinstruktørene Kristinn Óskarsson og Kjell Løvold, samt Joakim Arroub og DK-leder Jan Korshavn, som i løpet av helgens 46 kamper og 138 dommeroppdrag observerte de unge aspirantene.

I tillegg til å drive utdanning av nye dommere er det også stadig større fokus på videreutvikling av dommergruppen i nasjonale serier. Hver høst har dommerne en todagers samling der alle må gjennom obligatorisk regeltest og kondisjonstest, få informasjon om eventuelle endringer i spillereglene, diskutere videosituasjoner og høre på forelesninger om viktige temaer.

På disse samlingene er det som oftest en internasjonal instruktør fra FIBA, og i tillegg til Oskarsson har dommerne hørt på forelesninger med bl.a. Carl Jungebrand (FIN), Davorin Nakic (CRO), Luigi Lamonica (ITA), Alan Richardson (ENG), Lars Klaar (SWE), Jan Holmin (SWE), Victor Mas (ESP), Chantal Julien (FRA), Will Jones (WAL), Miodrag Licina (SRB) og Roger Schwarz (GER). Blant disse finner vi dommersjefene i FIBA og toppdommere i FIBA og Euroleague.

NBBF har for tiden to egne dommerinstruktører som har gått gjennom FIBA Referee Improvement Program (FRIP); Tor Chr. Bakken og Kjell Løvold. Bakken fungerer i tillegg som "FIBA National Instructor", en rolle som er viktig når internasjonale dommerlisenser skal evalueres og fornyes hvert 2. år

NBBF sender også jevnlig dommere på ulike dommercamps i utlandet, samt til Nordisk Mesterskap for U16 og U18, alle disse har internasjonale instruktører tilstede som evaluerer alle aspekter ved dømmingen og lar deltakerne jobbe med å forbedre seg over et antall dager. Jevnlig har Norge deltakere på Alan Richardson sommercamp, "FIBA Europe's Women Summit" i Slovenia, Scania Cup, Copenhagen Invitational Tournament m.fl., og DK dekker også deler av utgiftene til de som får reise.

For å ha en åpen dialog med coachene i Kvinneligaen og BLNO har dommerkomiteen laget en egen nettside der man kan finne kontaktinformasjon, regelinformasjon, debattforum, gi tilbakemelding på dommere og diskutere regelanvendelse.

Med utgangspunkt i klubbenes egne videopptak som blir lastet opp til Hudl.com etter hver kamp, kan man gå gjennom detaljer i hver eneste kamp og på denne måten komme fram til en felles forståelse samtidig som dommerne får mulighet til å forbedre seg.

Denne videotjenesten er uvurderlig for NBBFs arbeid med dommerutvikling og benyttes f.eks. også av Euroleague i deres arbeid. Enkeltsituasjoner kan isoleres og bli diskutert av de medvirkende dommerne og NBBFs instruktører, og arbeidet kan gjøres på PC, Mac eller app for nettbrett eller smarttelefon.

I tillegg har NBBFs dommerkomite ved flere anledninger invitert coacher til ulike samlinger der forhold rundt økt forståelse av hverandres arbeid har vært et tema. Coacher som henvender seg direkte til DKs leder vil alltid få svar og samtlige henvendelser vil bli behandlet og om nødvendig tatt opp med dommerne. På denne måten håper DK å bidra til å holde en åpen og konstruktiv dialog med coachene i nasjoale serier, men vil også være klar for å prøve andre fora dersom det er ønskelig.

Med videoevaluering og egne dommerinstruktører håper NBBFs dommerkomite nå at man kan klare å løfte nivået på dommernes prestasjoner ytterligere et hakk i løpet av de kommende sesongene. Arbeid med posisjonering på banen, samarbeid og ansvarsområder og ikke minst forbedring av den generelle basketballforståelsen vil være nøkkelfaktorer i dette arbeidet. Suksessen med en egen samling for de dommerne som er "crew chief" i BLNO vil bli forsøkt videreført også i kommende sesonger, lederskap og ansvar for "dommerlaget" er viktige momenter for å lykkes på banen.

Og erfaringene NM for U19 i Bergen, NM for U19 på Kongsberg, sommerens kamper i Nordisk Mesterskap for U16 og U18 og høstens dommersamling i Oslo vil alle være oppstarten på neste sesongs utfordringer for DK og NBBFs dommere.