Digital baskethelg

Digitale løsninger er et viktig verktøy også i idrettens verden og i helgen var det både et stort seminar for FIBA National Instructors og to møter mellom NBBFs dommerkomite og coachene i BLNO menn og kvinner. For et av DKs medlemmer ble det en ekstra lang helg med over 15 timer foran skjermen. 

Fredag og lørdag avholdt FIBA Europe sitt årlige oppdateringskurs for sine National Instructors og for Kjell Løvold ble det ekstra hektisk fordi han også skulle være med på dommerkomiteens møte med coachene på nasjonalt nivå.

FIBAs seminar var lagt til tre solide bolker, en på fredag ettermiddag, en lørdag formiddag og en lørdag ettermiddag, og det var 107 deltakere fra hele Europa.

På programmet stod forelesninger og gruppearbeid på ulike teamer som block/charge, 3PO, Act of Shooting, sportspsykologi og rekruttering av toppdommere.

Her hjemme hadde NBBFs sportssjef Brent Hackman tatt initiativ til et møte mellom dommerkomiteen og coachene i BLNO kvinner og menn, og i helgens to møter var agendaen den samme.

NBBFs dommerkomite presenterte hvordan de jobber med sine arbeidsoppgaver, og det var kanskje mest dommerutvikling som var av interesse for møtedeltakerne, det ble foretatt en kort gjennomgang av FIBAs regelendringer 2020 og til slutt var det satt av tid til en diskusjonsrunde på noen aktuelle temaer som coachene hadde meldt inn på forhånd.

Både Brent Hackman og DK-leder Jan Korshavn var fornøyde med at det nå er etablert en dialog mellom coachene og NBBFs dommerkomite, og når man uten kostbare reiser kan holde slike møter via internett, er det trolig at det blir faste møter 1-2 ganger pr sesong.