NBBF: Dommersamling i Oslo

Kommende helg samles alle dommere som skal dømme i BLNO Menn og Kvinner til NBBFs årlige seminar, og også i år er den lagt til Ullevål stadion. Dommerkomiteen satser på egne fagpersoner som instruktører og har ingen gjester fra FIBA denne gang. Hovedfokus vil i år være regelendringer 2022, viktige elementer innen 3PO.

Dommergruppen skal i løpet av helgen gjennom obligatorisk kondisjonstest og regeltest, i praksis de samme testene som benyttes av det internasjonale basketballforbundet FIBA.

Samlingen holdes på Norges Idrettshøgskole i Oslo og inngår i år iNBBFs store baskethelg der også trenere og tillitspersoner samles.

Det blir også i år en gjennomgang av erfaringene fra forrige sesong, og ellers blir det litt om dommerutvikling, 3PO mekanikk og "Individual Officiating Technique".

Dommerne skal også jobbe med videoklipp, både i grupper og diskusjon i plenum. Ellers blir det naturlig nok en gjennomgang av de sisteregelendringene fra FIBA.

Faglig ansvarlig for arrangementet er dommerkomiteens leder Torkild Rødsand. I tillegg til Løvold og Rødsand, bidrar også Linda Evensen og Joakim Arroub med utvalgte forelesninger. DK har valgt å benytte egne ressurser på årets samling som arrangeres samtidig som FIBA Eurobasket, dermed er mulighetene for internasjonal assistanse noe redusert.

På samlingen er også FIBA National Instructor Kjell Løvold som i tillegg til å være instruktør også bidrar med å sy sammen det faglige programmet. Han er dessuten ansvarlig for all oppfølging av de internasjonale dommerne overfor FIBA. Resultatene av deres tester rapporteres inn til FIBA og er avgjørende for å beholde lisensen som FIBA-dommere.

Dommerne får også besøk av den rutinerte coachen Baard Stoller som er invitert til bl.a. å diskutere og utdype momenter av taktisk karakter.