Dommerklubben Nordstrand?

Nordstrand BC er en av pionerklubbene i norsk basketball med aktiviteter tilbake på 60-tallet og stiftelse samme år som NBBF i 1968. Helt siden den spede starten har også klubben fostret mange dommere, men det går også en liten rød "dommertråd" gjennom klubbens historie parallelt med utviklingen i det norske dommermiljøet forøvrig. I dag er Nordstrand den klubben i Norge med flest forbundsdommere blant sine medlemmer.

Arkivbilde: Ole SortheVi må tilbake til januar 1970 for å finne den spede starten på denne "røde tråden". Da deltok seks spillere fra Nordstrand Basketball Club på dommerkurs.

Året etter ble Ole Sorthe og Henning Verløy autoriserte som dommere av Lars Rivenes og Norges første FIBA-dommer Stein Evju. Se også våre historikksider.

Avdøde Kjell Aune hadde også en fortid som spiller og dommer for NBC, sammen med Håkon Bie var han på 70-tallet ofte å se med fløyte eller drakt.

Ole Sorthe, forøvrig medlem nr. 36 i dommerunionen NBU, dømte mye disse årene og ble senere forbundsdommer. Og i en autorisasjonskamp i gymsalen på Nordstrand gymnas var han også med å autorisere en ung lovende dommer fra Oppsal, nemlig Robert Persson. Persson ble senere FIBA-dommer og leder av NBBFs dommerkomite i en årrekke.

Den samme Persson overtok på sett og vis stafettpinnen i NBBFs dommerkomite etter at Stein Evju ikke lenger var med i dommerarbeidet, og var i 1999 instruktør sammen med artikkelforfatteren på det forbundsdommerkurset der Nordstrands Andreas Lind var en av aspirantene.

Per-Kristian LarsenI årene som følger kommer det flere unge Nordstrand-dommere gjennom nåløyet, og vi har blitt kjent med Robert Garthe, Per-Kristian Larsen og Per Røgeberg. Larsen ble jo også FIBA-dommer vinteren 2012.

Ved innledningen av inneværende sesong hadde Nordstrand BC altså tre forbundsdommere og en FIBA-dommer, ikke noen annen norsk basketballklubb er i nærheten av noe slikt. Det er  mulig at en liten klubb i Østfold vil hevde at de hadde et liknende antall på 90-tallet, og uten at vi har finregnet kan det hende det er en tangering med Halden BBK.

Arkivbilde: Torkild RødsandMen Nordstrand BC tar uansett den største pokalen i denne sammenhengen, for nylig ble det nemlig klart at FIBA-dommer Torkild Rødsand flytter fra Bergen til Oslo og ny jobb i NBBFs administrasjon, overgang til Nordstrand BC er allerede innvilget. En annen klubb var nok lite aktuelt.

Dermed kan vi se en slags forbindelse fra pionertiden med Stein Evju og andre ildsjeler på 60- og 70-tallet, via Robert Persson som DK-leder med unge Nordstrandommere på kurs og det utviklingsarbeidet som ble gjort før og under BLNOs "storhetstid" på begynnelsen av 2000-tallet.

Mange unge og talentfulle dommere har kommet og gått, noen kom og har heldgvis ikke gått, noen kom kanskje sent og burde ha gått før, men det er uansett ikke til å komme utenom at Nordstrand BC har satt sitt preg på dommermiljøet i Norge gjennom snart 50 år.

Med to FIBA-dommere og tre forbundsdommere tør vi påstå at de vil gjøre det også i mange år fremover.