NBBF tilbakekaller autorisasjoner

NBBFs dommerkomite har med bakgrunn i de foreslåtte endringene av autorisasjonsreglementet valgt å tilbakekalle samtlige forbundsdommerautorisasjoner. I tillegg er det økonomiske innstramminger som gjør at dommergruppen må reduseres til 30 dommere kommende sesong. Dermed må samtlige dommere gå gjennom nye prøver der kun de beste vil få fornyet sin autorisasjon og få dømme i BLNO og KL.

ÅRETS APRILSPØK:

NBBF har snart sitt Ting og blant forslagene som ventelig blir vedtatt er drastiske endringer av autorisasjonsreglementet for forbundsdommere, samt krav om reduserte utgifter i de to nasjonale serierne.

I NBBFs dommergruppe er det pr. dato 36 forbundsdommere, disse vil nå i praksis miste sin autorisasjon når sesongen er over og vil måtte gå gjennom nye prøver før sesongstart.

De 30 beste av disse vil få fornyet sin autorisasjon, få delta på høstens dommersamling i Sandvika og bli nominert til kamper i BLNO og Kvinneligaen.

Prøvene vil bli gjennomført regionalt i begynnelsen av august slik at resultatene foreligger i god tid før dommersamlingen. For å få fornyet autorisasjon som forbundsdommer blir det kondisjonstest, en teoriprøve på 2 x 25 regel spørsmål og en videoprøve med 10 situasjoner hentet fra årets sesong.

NBUs president Sturla Sand er bekymret over dommerkomiteens avgjørelse, men håper at slike tiltak er av kort varighet og en engangstilfelle. Likevel oppfordrer han alle medlemmene om å ta ufordringen og stille godt forberedt når innkalling til testene sendes ut i begynnelsen av juli, ca. 4 uker før testen.

Leder av NBBFs dommerkomite, Jan Korshavn, presiserer at avgjørelsen gjelder samtlige forbundsdommere, også de som har lisens som internasjonale dommere, og beklager samtidig at man ser seg nødt til å gå såpass hardt til verks for å få ned antallet dommere og kostnader tilknyttet nasjonale serier.

Spørsmål om vedtaket og konsekvensen for den enkelte dommer rettes til NBU. NBU er dommernes interesseorganisasjon i alle saker der NBBF og dommergruppen har kryssende interesser. Sturla Sand er unionens president inneværende sesong. Mer om NBU her.