Dommersamling flyttes og blir webinar

Høstens planlagte dommersamling i månedsskiftet august/september Oslo blir nå avlyst til fordel for et webinar en uke tidligere med forelesere fra NBBF og FIBA. Det vil bli bruk av Microsoft Teams og deltakerne må regne med et intensivt program selv om det blir nettbasert samling. Nødvendig utstyr vil bli bestilt inn etter påske og alle forbundsdommerne vil få tilgang til NIFs Office365-løsning i løpet av mai.

ÅRETS APRILSPØK:

Selv om sesongslutten og de fleste aktiviteter allerede er avlyst eller utsatt på grunn av faren for virus, har planene for høstens dommersamling vært i gang i lengre tid. Men for sikkerhets skyld vil NBBFs dommerkomite nå unngå en samling med samtlige dommere like etter sommeren og endrer derfor det praktiske opplegget til å bli et webinar. Aktuell helg blir nå 22.-23. august.

NIF har utvidet sin lisens for Office365 og samtlige dommere vil nå få egen konto for å kunne ta i bruk Microsoft Teams med samhandling via video og tale. Dommerkomiteen har også inngått avtaler med forelesere fra det internasjonale basketballforbundet som i tillegg til NBBFs egne instruktører vil stå for den faglig delen av programmet.

Det vil som vanlig bli utstrakt bruk av videoanalyse og praktiske oppgaver på spilleregler og tolkninger, og en nettbasert løsning for teoriprøver er allerede på plass. Denne har vært testet gjennom denne sesongen og har fungert meget godt.

Dommerne vil i etterkant av samlingen få 14 dager til å sende inn videoopptak av FIBAs løpetest som kan avholdes enkeltvis eller i grupper avhengig av hva som blir mest praktisk. Det bil bli forsøkt å organisere felles avvikling av løpetest i Oslo, Bergen og Trondheim på et par aktuelle datoer, ut over disse må dommerne selv ordne halltid og opplegg for avspilling av lyd og opptak av video.

I løpet av april vil de dommerne som ikke har webkamera på sin PC/Mac få tilbud om et enkelt USB-kamera fra Lotgitech, en modell som er sammenleggbar og som også kan brukes når man er på reise gjennomsesongen. Teams vil bli gjort tilgjengelig via nettleser og krever ingen installasjon eller personlig lisens.

I slutten av mai måned vil det bli test av det tekniske opplegget og innen 1. august vil den endelig timeplanen foreligge. Deltakelsen blir som vanlig obligatorisk og fravær vil føre til tap av autorisasjon som forbundsdommer.

De som har innspill til emner som bør være med på agendaen, og som er praktisk gjennomførbare i Teams, kan ta kontakt med NBBFs dommerinstruktør Kjell Løvold eller DK-leder Jan Korshavn innen 1. juli.