NBBF: DK innfører nye rutiner

Den amputerte sesongen 2020-21 har gitt NBBFs dommerkomite en rekke utfordringer og man tar nå nye grep for å være i forkant av problemene når neste sesong starter opp i slutten av september. Dommerne vil måtte benytte nye rutiner og nye digitale løsninger for å oppfylle de nye kravene for dommere i BLNO. Digitale tester i forkant av dommersamlingen innføres som krav til deltakelse.

ÅRETS APRILSPØK:

Ettersom de fleste av NBBFs forbundsdommere nesten ikke har dømt på et år vil dommerkomiteen nå øke kravene til de som skal delta på høstens dommersamlingen. Dette gjør man for å velge ut de som har lagt vekt på egentrening, lesing av regeltolkninger og grundig evaluering av egne kamper gjennom videoanalyse.

Med 17 potensielle nye dommere fra det pågående forbundsdommmerkurset regner DK med økt konkurranse om de 35 plassene på høstens dommersamling.

I første omgang innføres følgende tiltak før sesongstart:

  • Alle som ønsker å dømme i BLNO må innen 1. august
    • sende inn video av godkjent FIBA løpetest (86 laps a 20 meter på 10 minutter ihht FIBAs krav)
    • bestå 3 x 25 vilkårlige regelspørsmål med krav om minimum 80% korrekt (nettbasert test)

Videre vil man innføre nye rutiner rundt videoevaluering av kampene i BLNO. Kampene lastes allerede opp til plattformen hudl.com, men nytt av året blir en egen digital evalueringsrapport som dommerne må gå gjennom i fellesskap og fylle ut før den sendes til dommerkomiteen.

Det blir førstedommer som blir ansvarlig for dette og rapporten skal være innsendt senest 48 timer etter kamp.

Evalueringsrapporten har flere nye elementer og vil bli viet ekstra tid på høstens dommersamlingen der også NBBFs dommerinstruktører også vil være med. Et nytt element i utviklingsarbeidet blir nemlig at de innsendte evalueringsrapportene først går til en dommerinstruktør for kommentarer før den blir tilgjengelig for dommerkomiteen.

På denne måten håper man å fange opp problemer rundt regelanvendelse, dommerteknikk og IOT (Individual Officiating Techniques) samt dommernes evner til å håndtere vanskelige situasjoner og bruk av verbal kommunikasjon.

Den nye digitale løsningen er en enklere variant av samme evalueringssystem som brukes av NBAs dommeransvarlige Monty McCutchen og har blitt gjort tilgjengelig gjennom et nytt samarbeid mellom utviklerne hos Hudl og en nydesignet videoplattform hos ArbiterSports i USA. Som mangeårig kunde hos begge har NBBF nå fått de nyeste hjelpemidlene til rådighet for en svært lav kostnad.

FIBA National Referee Instructor, Kjell Løvold fra Tromsø, ser fram til en positiv effekt av løsningen:

"Vi håper at vi allerede etter 1 sesong vil se store forbedringer på de dommerne som slipper gjennom nåløyet før dommersamlingen og blir med videre i det nye programmet", sier Løvold til basketballdommer.com.

Forsøk har vært gjort på å få en kommentar til de nye kravene også fra dommernes interesseorganisasjon NBU, men foreløpig har vi ikke lyktes med å få kontakt med noen i styret.

Informasjon om de tekniske detaljene, hvordan tester skal avlegges og resultatene sendes inn etc., kommer til alle registrerte forbundsdommere og forbundsdommeraspiranter på e-post innen 1. juni 2021.

Spørsmål omkring løsningen og de nye rutinene kan rettes til leder av NBBFs dommerkomite Jan Korshavn.