NBBF mangler dommere, fem veteraner gjør comeback

NBBFs dommerkomite sliter med å skaffe nok dommere til kampene i BLNO og siden i høst har man jobbet for å få noen av de som tidligere har gitt seg til å komme tilbake. Parallelt skal det kjøres nye kurs for å rekruttere flere til elitedommergruppen. Fem veterandommerne blir å se på banen allerede kommende høst.

Come-back: Kjell Løvold (v.) kommer tilbake sammen med bl.a. PK Larsen og Joakim Arroub. ÅRETS APRILSPØK

Siden midten av oktober har NBBFs dommerkomite jobbet intensivt med å få noen av de tidligere elitedommerne til å ta et lite comeback. Samtidig er det lagt en 3-årsplan for å få opp antall forbundsdommere med 8-10 nye dommere.

Blant de som nå har takket ja finner vi PK Larsen, Joakim Arroub, Kjell Løvold, Jan Ove Johansen og Jan Korshavn. Intensiv trening denne vinteren, inkludert regeltesting og videostudier, skal gjøre de fem veteranene klare for en ny økt som elitedommere i BLNO kommende høst.

Torkild Rødsand, leder av NBBFs dommerkomite, sier seg godt fornøyd med denne løsningen:

"Mens vi venter på nytt forbundsdommerkurs vil disse fem helt klart kunne gjøre et godt bidrag til kampavviklingen på nasjonalt nivå, og med den rutinen de sitter på er vi veldig glad for at de nå stiller opp en ekstra sesong".

Sesongen 2024/25 vil det ventelig være unge krefter på vei opp og da kommer veteranene til å trekke seg tilbake igjen. Men til høsten dukker de opp på dommeroppsett igjen.