FIBA: Nye videoregler

FIBA har i en pressemelding idag informert alle nasjonale forbund om at de innfører nye regler for bruk av videoutstyr i basketballkamper, og på internasjonalt nivå blir det avanserte opplegget innført allerede til høstens seriestart. For NBBFs del kreves det at alt er på plass på øverste seniornivå innen seriestart 2012/13, samme sesong som også ny baneoppmerking og endring av 24-sekundersreglene likevel innføres. Dommernes myndighet til å bruke videodømming blir utvidet i tråd med det som er praksis i NBA, og i tillegg innføres det krav om flere kameraer og sentralt plasserte mikrofoner. Både bilder og lyd vil kunne benyttes til å avgjøre visse situasjoner og som tidligere også disiplinærsaker. Det nye utstyret vil koste ca. 90.000,- pr. hall, men FIBA har allerede nå varslet at de vil sponse en tredjedel av dette gjennom en stor sponsoravtale med utstyrsleverandøren av Precision Time System (PTS).

Coach Dusko Vujosevic i diskusjon med dommer Jose Ramon Garcia Ortiz fra Spania, utstyrt med PST.ÅRETS APRILSPØK:

FIBA og Euroleague har i flere år benyttet PST-utstyret i sine turneringer, og de fleste har vel lagt merke til den lille enheten som dommerne har i beltet for å starte kampuret. I tillegg består systemet av mikrofoner båret av dommerne for å stanse kampuret med fløytesignalet og en baseenhet med antenne plassert på sekretariatbordet. I praksis både startes og stoppes kampuret av dommerne og ikke av sekretariatet.

Fra kommende sesong utvides systemet med 4 vidvinkelkameraer, to over hver kurv for å filme handlinger i 3-sekundersfeltet og et på hver side av sekretariatbordet som skal fange opp usportslig oppførsel i lagbenkområdet.

Det har vært en del problemer med dette i europacupene denne sesongen, og derfor tar man også med to retningsantenner som er spesialdesignet for å fange opp lyd i en omkrets av noen få meter og utestenge annen lyd.

På denne måten sikrer man seg videoopptak og lyd av alt som foregår i lagbenkområdet, og dette materialet vil forbundene kunne benytte dersom det blir rapportert usportsligheter i etterkant.

PST baseenhet med mobile styreenheterFIBAs Technical Commission har også lagt fram forslag om å utvide dommernes mulighet til å benytte videoopptak til å omfatte siste berøring på innkast, hvem som foulet dersom det er tvil om straffekastskytter og usportslig oppførsel både på banen og ved lagbenkområdet dersom dommeren av en eller annen grunn ikke har fått med seg detaljene.

I Norge må utstyret være på plass i BLNO og KL senest høsten 2012, samtidig som det også er siste frist for innføring av ny oppmerking, chargingfri halvsirkel og endring av 24-sekundersregelen, og kommer til å koste hver klubb ca. 60.000,-.

FIBA sponser nemlig en tredjedel av investeringen på rundt 90.000,- gjennom sitt brede samarbeid med Precision Time System Inc. og vil også bistå med opplæring av dommerne i nasjonale serier gjennom instruktør på NBBFs dommersamling neste høst.

Spørsmål omkring det nye utstyret og tidsplan for innføring i Norge rettes til NBBFs administrasjon. Konkrete spørsmål om det regeltekniske kan postes på vårt debattforum og blir besvart av NBBFs dommerkomite.

Se også utfyllende detaljer i pressemeldingen fra FIBA.

Her er fjorårets aprilspøk.