Bakken går til FIBA

Nylig var det klart at det blir større administrative endringer i den tidligere FIBAs Referee Department, ny ledelse og en oppdeling av ansvarsområder blir innført fra kommende høst. En økende satsing på internasjonal dommerutvikling de senere årene har ført til at dette området nå blir en egen avdeling, mens de tidligere oppgavene som også berørte administrasjon av europacupene og dommeroppsett blir skilt ut. Og til å lede det videre utviklingsarbeidet har FIBA Europe igjen hentet inn kompetanse blant sine tidligere dommere.

ÅRETS APRILSPØK:

Richard StokesI kjølvannet av urolighetene rundt den tidligere generalsekretæren i FIBA Europe, canadieren Nar Zanolin, har mange stener blitt snudd i administrasjonen av det internasjonale basketballforbundet. Den nye generalsekretæren Kamil Novak fra Tsjekkia har tatt flere grep i organisasjonen, og i løpet av mars falt bitene på plass i puslespillet der dommeravdelingens videre fokusområde skulle bestemmes.

Fra 1. oktober deles den nåværende "Referee Department" opp i to; alt som har med europacupene og dommeroppsett i disse samles til en avdeling som underlegges administrasjonen i München og en ny avdeling med totalansvaret for dommerutvikling opprettes med Richard Stokes i den nye stillingen som "Director of Referee Development".

Stokes har som kjent jobbet i mange år med både dommeroppsettene og utvikling av dommerne, men får nå fullt fokus på utviklingsarbeidet. Med seg i en stab på tre erfarne instruktører med bred basketballfaglig bakgrunn får han Alan Richardson fra England og Tor Chr. Bakken fra Norge.

Tor Chr. BakkenBakken har i mange år hatt et bredt kontaktnettverk i FIBA, og har gjennom sine verv i FIBA Europa, og sitt arbeid som internasjonale dommerinstruktør, fått svært god anseelse internasjonalt. Når Stokes nå skulle utvide sin stab i den nyopprettede "Referee Development Department", var det kun et fåtall aktuelle personer som kunne fylle kravene, og like før påske fikk NBBF vite at Bakken vart tilbudt og har akseptert stillingen som "Technical Advisor of Referee Development" direkte underlagt Stokes.

Allerede i slutten av juni starter avdelingens forberedelser med et koordineringsmøte under samlingen for instruktører på Gran Canaria der Bakken skal delta. Inntil videre blir Bakken boende i Norge, men må regne med utstrakt pendling til München og de dommer- og instruktørsamlingene som arrangeres på ulike steder i Europa gjennom sesongen. De som kjenner Bakken vil allerede anta at disse samlingene neppe vil bli lagt på datoer der Fredrikstad FK spiller sine kamper.

Stillingen er et 2-årig engasjement, og Bakken har allerede fått innvilget permisjon fra sin tidligere arbeidsgiver.

Vi gratulerer med ny spennende jobb og utfordrende arbeidsoppgaver på et felt som så absolutt er hjemmebane for mannen som har drevet med basketball og dømming hele livet.