Featured

NBA: Noen ukjente dommere?

De som følger med i NBA vil nå kunne oppleve en og annen kamp der det plutselig dukker opp en ukjent dommer. Hvertfall de tre første månedene av seriespillet. En del av den nylig inngåtte avtalen mellom NBA og dommerunonen er nemlig NBAs rett til å sette inn erfarne dommere fra D-league i et antall kamper.

Da dommerne nylig ble enige med NBA om en 2-årig avtale om lønn, pensjon og andre godtgjørelser var også et av punktene det var strid om nettopp NBAs ønske om å kunne sette inn dommere fra D-league (NBA Development League).

Dommerne har sett dette som en "trussel" mot de eldste dommerne, og har stått hardt på for å redusere kravet fra NBA ned fra det opprinnelige på 100 kamper.

Dette ble senere senket til 75 under de første forhandlingene, og endte i avtalen opp på 50.

Disse 50 oppdragene vil bli delt ut de 3 første månedene av sesongen, og NBA vil forsøke å kun benytte dommere fra D-league som har minst 10 års erfaring som dommer.

Dommere som gjør det bra i disse kampene vil ventelig kunne bli aktuelle for å bli tatt inn i den faste dommergruppen etter behov.

En kilde blant dommernes forhandlere forteller til ESPN.com at det var stor vilje hos begge parter til en "våpenhvile", men antyder samtidig at forhandlingene om to år neppe blir enkle:

"It was like everyone was saying: 'If we want to wage an all-out war, let's do it in two years. But not now.' "

Kilde: ESPN.com