NBA: Forslag om regelendringer

Det går mot sommerferie også i NBA, og David Stern er allerede i gang med å se frem mot neste sesong. Han har sett seg spesielt lei av spillere som flopper for å lure dommerne, og varsler mulige tiltak for å få bukt med dette problemet. Men også andre tilpasninger av reglene har vært diskutert i den nye "Competition Committee" der Stern sammen med noen utvalgte coacher og klubbeiere ser på forslag om regelendringer. I et sekstimers møte nylig var også dommernes mulighet til å bruke instant replay oppe til diskusjon, og det går mot økt bruk av dette på flagrant fouls og goal-tending. Kommer denne komiteen opp med konkrete forslag, må de godkjennes av NBAs Board of Governors som har møte i juli.

NBA Commissioner David SternNBA Commissioner David Stern har nå satt skikkelig fokus på "flopping", altså skuespill for å lure dommerne til å blåse foul. Sammen med den nye komiteen har han nå diskutert hvordan dette fenomenet kan forhindres. En mulighet er faktisk at man etter kampen evaluerer visse hendelser, og dersom det viser seg tydelig at det er flopping, kan spilleren få en slags advarsel i ettertid.

Stern er også for å la dommerne benytte instant replay mer, spesielt for å vurdere alle typer "flagrant fouls". I dag kan man kun benytte opptaket til å avgjøre om en spiller skal bortvises eller om en "flagrant foul 2" skal nedgraderes til den mindre alvorlige "flagrant foul 1".

Han har også uttalt at han synes FIBAs variant med å tillate spillere å slå bort en ball som har berørt ringen er spennende, og er nok ikke fremmed for å kunne vurdere en slik tilnærming til de internasjonale spillereglene også.

Når det gjelder foul bort fra ballen, spesielt de som blir begått av taktiske årsaker for å sette en dårlig straffekastskytter på linja, er komiteen mer tilbakeholdende med endringer:

''It's fair to say there was a strong sense that we shouldn't cut down on the toolbox that coaches have available to them, despite what may seem the unseemliness of the way it goes down,'' sa Stern. ''But that's just one of the things that you do if you want to win and it works.''

Komiteen kommer til å møtes igjen i september for å diskutere videre endringer i fremtiden. Så får vi bare se om det blir noen konkrete endringer i NBA kommende sesong eller om man velger å utsette det hele en stund til.

Kilde: FoxSports.com