NBA: Straffer flopping

NBA: Straffer flopping

Til tross for motstand fra mange hold innfører NBA nå det omdiskuterte reglementet som muliggjør bestrafning av spillere som flopper. Det litt spesielle er at dette kan avgjøres i etterkant av kampene, basert på videoopptak. NBAs talsmann Tim Frank sier til media at bestrafningen i første omgang vil være en bot. Gjentakelser vil ventelig føre til strengere bestrafning, men ingen i NBA har sagt noe mer konkret hva dette innebærer. Dommersjef Bantom er uansett klar for at dommernes kompetanse skal stå i fokus.

Samtidig om NBAs dommere holder sin training camp, for første gang med sin nye sjef Mike Bantom, er altså turneringskomiteen i NBA i sluttfasen av arbeidet med å lage nye prosedyrer for flopping ("skuespill for å lure dommerne til å blåse, spesielt i forhold til charge/block").

Dette ser ut til å bli videobedømning i etterkant av kampene, og straffen for åpenbar flopping vil i første omgang bety en bot.

NBA Commissioner David Stern sa under finalene tidligere i år at det vil få konsekvenser for den som fortsetter med dette skuespillet etter at man er avslørt og bøtelangt. Men hva som skjer er så langt ikke kjent.

De 62 NBA-dommerne holder i disse dager på med sine forberedelser for nok en sesong, og den nye sjefen er klar på hva som er hans fokus:

''One of the things that I'd just like to focus on is I think there's a perception out there that kind of throws into question sometimes the competence of our officials and even the integrity of them at times, and I think that that's not true to begin with and unfair, and I want to try and change that perception,'' sa Bantom, som har bakgrunn som "NBA's senior vice president of player development" siden 1999.

Sesongen nærmer seg.

 

Se også engasjert video med debatt om temaet.