Blinkskuddet: Rasmus J. i aksjon

Blinkskuddet: Rasmus J. i aksjon

Under arbeidet med dommerhistorikken i 2010 dukket det opp både navn og hendelser som var totalt ukjente for dagens dommere. Etter mange og gode innspill fra Tore Vik fikk vi både historier og bilder som illustrerte hvordan virkeligheten rundt basketballdommerne var de første tiårene. Men det var først når vi kontaktet en av de absolutt første dommerne at vi fikk en skikkkelig historisk horisont på det vi driver med. En av dem, alltid blåkledde Rasmus Johannessen, var en av ildsjelene med fløyte allerede på slutten av 60-tallet. Da vi for en tid tilbake var i kontakt med ham om et bidrag til vår historiske oversikt, ble det også fort klart at han ikke husket noe særlig av alt dette lenger og var ganske overrasket over at noen i det hele tatt kontaktet ham etter alle disse årene. I seg selv litt til ettertanke i en travel hverdag.

På NBBFs nettsider kan man lese Tore Viks presentasjon av det første landslaget, sist før helgen da to av spillerne på det første landslaget ble grundig presentert. På et bilde fra en av kampene mellom presselaget og Norge i 1967, ser man Rasmus Johannessen, som vanlig i sin blå treningsdress, en av de første dommerne i norsk basket.

I vårt bildearkiv har vi også et bilde av samme mann dømme i Coca Cola Cup i 1964, en kamp i Torstad skole mellom OSI og Bærum.

Da vi startet en serie med portretter av tidligere dommere, en serie som etterhvert ble vesentlig lenger enn noen kunne ha forestilt seg fra starten av, dukket navnet Rasmus Johannessen tidlig opp. Jeg kontaktet så mange som mulig av de aktuelle personene via epost eller mobil, men når det gjaldt mannen med den blå treningsdressen var det helt stille. Men så ble han jo også kalt "Blue Ghost" av spillerne på den tiden.

Etter et tips fra Tore Vik på hvor mannen kanskje bodde, fikk vi snart napp, og det måtte et godt gammeldags telefonanrop til for å få mannen i tale. Jeg tror ikke han helt skjønte hva jeg ville fram til, men vi ble enige om at han skulle få oversendt litt skriftlig materiale om det vi hadde gravd fram om de første årene med basketball, og ikke minst det vi hadde om de som var kampledere så tidlig som på 60-tallet.

Etter et ukes tid ringte jeg tilbake og snakket med Rasmus, men han måtte bare beklage at han etter alle disse årene ikke husket så godt lenger og at han heller ikke hadde tatt vare på noe som kunne passe inn i artikkelserien "Hvor er de nå?" som vi kjørte i over et år.

Hele 53 tidligere basketballdommere har blitt intervjuet om sin virksomhet og hva de har drevet med i ettertid, og det har vært veldig interessant å grave fram litt dommerhistorikk.

Men Rasmus Johannessen fikk vi aldri tatt med i intervjuserien, ganske enkelt fordi han ikke hadde så mye å fortelle oss. Men bildet vi har fått fra Tore Vik sier vel på sitt vis akkurat det vi trenger å vite. Her har vi nok en dommerpioner som ga av sin tid for å bidra til og hjelpe fram en sport som svært mange har lært å elske i årene etter. Og det skal Rasmus ha litt av æren for også.

Vel blåst sier vi også til han!