FIBA: Ny lisensordning for dommere

Det internasjonale basketballforbundet FIBA endrer nå lisensordningen for dommere og fra kommende høst er det tradisjonalle dommerkurset erstattet av nye lisenser i tre varianter. I samarbeid med de nasjonale dommerinstruktørene (FRIP) velges aktuelle dommere som blir fulgt opp videre av FIBA gjennom sine turneringer og instruktørkorps. Dommerne får en 2-årig lisens som de må forvalte dersom de vil ha den fornyet. Ordningen gjelder også for internasjonale kommissærer.

FIBA har de siste par årene varslet denne overgangen, og det har heller ikke vært arrangert tradisjonelle dommerkurs på en lang stund. Tidligere deltok utvalgte dommere på egne kurs over noen dager der både kondisjon, teorikunnskaper og praktisk dømming ble testet.

Men aktuelle forbundsdommere fra hele Europa har i stedet blitt invitert til såkalte "FIBA Camps for National Referees" og i kombinasjon med tettere kontakt mellom FIBAs dommeransvarlige og de lokale forbundene og deres "FIBA National Instructors", får FIBA likevel god oversikt over de dommerne som kan tildeles lisens som internasjonale dommere.

De nye lisensene er kategorisert i tre "farger":

  • sort lisens: alle internasjonale kamper for juniorer og seniorer
  • grønn lisens (kvinner): alle kamper for senior kvinner, kamper for senior menn på nasjonalt nivå, alle kamper for juniorer, trenings- og vennskapskamper for juniorer og seniorer
  • hvit lisens: alle juniorkamper på regionalt nivå, alle junior- og seniorkamper på nasjonalt nivå, trenings- og vennskapskamper for juniorer og seniorer.

Med i betrakningen om antall lisenser pr land er bl.a. hvert enkelt lands rangering, hvor mange nominasjoner man har hatt fram til nå og antall aktive kvinnelige dommere og deres nominasjoner.

FIBA ønsker samtidig å rydde opp i proporsjonene i antall dommere pr. land ettersom et uvanlig høyt antall dommere kommer fra et lite antall medlemsnasjoner. Denne fordelingen ansees som lite rettferdig og vil nå endres drastisk. Dette gjør mulighetene langt enklere for dyktige dommere fra mindre nasjoner som f.eks. Norge. til å nå fram til et høyere nivå enn i dag.

NBBF har fått innvilget to sorte og en grønn lisens, og etter søknad om ytterligere lisenser ble det nylig også aktuelt å melde inn to aktuelle dommere for hvit lisens. FIBA forbeholdt seg her retten til selv å vurdere disse to siste, og garanterer ikke at antallet lisenser forblir slik etter de to første årene med den nye ordningen.

For NBBF er dette svært gode nyheter ettersom våre tre aktive FIBA-dommere beholder mulighetene til å fortsette som tidligere samtidig som to nye internasjonale dommere på sikt kan etablere seg på et internasjonalt nivå.

NBBFs dommerkomite har de siste årene jobbet med en gruppe på fire dommere som er aktuelle for dette og vil i løpet av kort tid avgjøre hvilke navn som skal meldes inn til FIBA innen fristen 31. mars. Samtidig er det også aktuelt å melde inn navn aktuelle for oppdrag som internasjonal kommissær.