FIBA: Regelendringer 2020

FIBA har nå offentliggjort endringer av de offisielle spillereglene. Det er ingen store endringer denne gang, men noen nye og interessante definisjoner er tatt inn for å klargjøre. Endringene gjøres som vanlig gjeldende i Norge fra 1. august.

FIBA offentliggjorde nylig noen regelendringer som trer i kraft fra høsten av. NBBFs dommerkomite kommer med oversettelse av disse og ny regelbok innen sesongstart.

Inntil videre kan man lese den engelske teksten som vi har lagt ut på nedlastingssiden.

Følgende endringer i Offisielle Spilleregler for Basketball er vedtatt innført høsten 2020:

  • § 5 Spillere: Skader: Ny tekst som definerer forholdene rundt assistanse av skadet spiller på banen.

  • § 19 Innbytte: Ny tekst som definerer at spiller som har fått assistanse må byttes ut, men kun hvis laget fortsatt kan ha 5 spillere på banen.

  • § 15 Spiller i skuddbevegelse: Ny og bredere definisjon av spiller i skuddbevegelse. Samtidig tydeliggjøres hva som er begynnelse og slutt på skuddbevegelsen for skudd, bevegelse mot kurven for å score og andre typer skudd i bevegelse.

  • § 33.1 Sylinderprinsippet: Ny definisjon på sylinderen til angrepsspiller med ball, ikke kun forsvarsspilleren. Dermed settes også krav til at forsvarsspller ikke kan gå inn i sylinderen til en angrepsspiller med ball og forårsake kontakt i et forsøk på å spille forsvar innenfor sin egen sylinder. Nye tegninger vil komme til dette punktet.

  • § 35 Dobbelfoul: Endringen fra 2018 som tok med bestrafningen før man kunne regne to omtrent samtidige fouls som dobbelfoul endres igjen. Bestrafningen er ikke lenger relevant, to vanlige fouls eller to usportslige/diskvalifiserende foul skal behandles som dobbelfoul. noteres på begge spillere, det skytes ingen straffekast. I praksis blir denne regelen slik den var før 2018.

  • § 37 Usportslig foul: Ny tekst skal tydeliggjøre når det skal være usportslig foul i forbindelse med hurtig angrep (fast break), ordlyden gjør ulovlig kontakt bakfra eller fra siden usportslig når det ikke er noen forsvarsspillere mellom kurven og spilleren på vei mot denne for å score. Spilleren eller laget må ikke nødvendigvis ha kontroll over ballen heller.

  • § 48 Sekretær og § 49 Tidtaker: Man har nå sett at det er uforholdsmessig mange oppgaver for sekretæren og derfor flyttes oppgavene med å vise antall fouls begått av en spiller, sette opp lagfoulmarkør etter at ballen blir levende etter den fjerde lagfoulen i en periode og gi signal for innbytte, over til tidtakeren.

  • B Kampskjema: Ny klargjøring av hvordan diskvalifiserende foul på en lagleder skal noteres når han forlater lagbankområdet og deltar i slagsmål. Vedkommende skal da ikke ha to D2-foul; en for å ha forlatt lagbenkområdet og en for å ha deltatt i slagsmål. I slike tilfeller skal coachen kun ha 1 diskvalifiserende foul som noteres med D2.

  • F Instant Replay System (IRS): Regelteksten i § 46.12 flyttes til nytt punkt F bakerst i regelboken. Gjenværende blir kun en henvisning til punkt F for kamper der det benyttes IRS. Teksten endres og beskriver innledningsvis definisjon og prosdyre for bruk av IRS og deretter i hvilke situasjoner systemet kan benyttes.

  • Utstyr/Basketball Equipment: En rekke mindre endringer er tatt inn i utstyrsreglene.

For komplett oversikt over endringene viser vi til FIBAs oversikt datert 27. mars.

Endelig og korrekt ordlyd kommer i "Offisielle Spilleregler for Basketball 2020" som vil være ferdig og tilgjengelig elektronisk og på papir før sesongstart.

Det kommer ventelig nye tolkninger til spillereglene, både engelsk og norsk versjon med praktiske eksempler vil bli lagt ut for nedlasting så snart de er offisielle fra FIBA.

Spørsmål om de nye spillereglene rettes til NBBFs dommerkomite.