Featured

FIBA: Regelendringer 2022

FIBA har offentliggjort endringer av de offisielle spillereglene fra 1. oktober. Det er heller ikke denne gang noen store endringer, i tillegg til klargjørende tekst er det også et par reelle endringer. Regelendringene gjøres som vanlig gjeldende i Norge fra 1. august.

FIBA offentliggjorde tidligere noen regelendringer som trer i kraft denne høsten. NBBFs dommerkomite kommer med oversettelse av disse og ny regelbok innen sesongstart. Inntil videre kan man lese den engelske teksten som vi har lagt ut på nedlastingssiden.

Følgende endringer i Offisielle Spilleregler for Basketball er vedtatt innført høsten 2022:

 • § 4 Lagene: Størrelsen på draktnummerets høyde endres til 16cm på baksiden og 8cm på forsiden. Reklamer og logoer må være minst 4cm fra draktnummeret.

 • § 9 Spilletid: Dersom det begås en foul nær slutten av en periode eller forlengningsperiode, skal dommeren avgjøre hvor mye spilletid som gjenstår. På kampklokken skal det vises minst 0,1 sekund.

 • § 9 Start og slutt på en periode: I alle kamper skal hjemmelaget benytte lagbenken til venstre for sekretariatet (sett fra sekretaratet med ansiktet mot banen) og før kampstart skal de varme opp foran sin egen lagbenk. Lagene kan bli enige om å bytte lagbenk og/eller banehalvdel for oppvarming før kampstart.

 • § 10 Ballens status: Ny tekst presiserer at ballen blir død når en spiller som skyter blir foulet og han gjør en ny skuddbevegelse etter at dommeren har blåst i fløyten.

 • § 12 Hoppball og vekslende ballbesittelse: Ny tekst som presiserer retten til det første innkastet etter hoppballen.

 • § 34 Personlig foul: Innføring av innkastfoul i stedet for usportslig foul når det begås foul før ballen blir kastet inn i kampens 2 siste minutter. Ny bestrafning for denne innkastfoulen blir 1 straffekast til spilleren som ble foulet og innkast fra sidelinjen til samme lag.

 • § 37 Usportslig foul: Ny tekst skal tydeliggjøre usportslig foul i forbindelse med hurtig angrep (fast break), ny ordlyd beskriver ulovlig kontakt bakfra eller fra siden når det ikke er noen forsvarsspillere mellom kurven og spilleren som er på vei mot kurven for å score. Spilleren/laget kan ha kontroll over ballen, forsøker å få kontroll over ballen  eller ballen er sluppet i en pasning til spilleren på vei mot kurven. Dette gjelder fram til angrepsspilleren har startet en skuddbevegelse. Punktet om usportslig foul ved innkast er fjernet til fordel for det nye begrepet "Innkastfoul" beskrevet i paragraf 34.

 • § 48 Sekretær og § 49 Tidtaker: Oppgaven med å informere dommeren når en spiller har fått 5 foul og administrasjon av time-out flyttes fra sekretæren til tidtakeren. Det innføres også at sekretæren skal informere dommerne når en lagleder vil utfordre en dommeravgjørelse (lagleders utfordring), dette gjelder kun kamper med godkjent utstyr for IRS.

 • A Dommertegn: Nye dommertegn 45 "Ulovlig sylinder", dommertegn 26 "Ulovlig ballberøring eller påvirkning av skuddforsøk" og dommertegn 58 "Lagleders utfordring".

 • B Kampskjema: Godkjent "Lagleders utfordring" skal registreres i den perioden den ble innvilget, noteres med spilleminutt (Gjelder kun kamper med IRS).

 • F Instant Replay System (IRS): Ny tekst i flere av punktene for å tydeliggjøre retningslinjene for IRS og ny prosedyre i punkt F.4 for "Lagleders utfordring".

 • Utstyr/Basketball Equipment: En rekke mindre endringer er tatt inn i utstyrsreglene.

For komplett oversikt over endringene viser vi til FIBAs oversikt og presentasjon datert 27. mars og 9. september. Endelig og korrekt norsk ordlyd kommer i "Offisielle Spilleregler for Basketball 2022" som vil være ferdig og tilgjengelig elektronisk og på papir før sesongstart.

Det kommer ventelig nye tolkninger til spillereglene, både engelsk og norsk versjon med praktiske eksempler vil bli lagt ut for nedlasting så snart de er offisielle fra FIBA.

Spørsmål om de nye spillereglene rettes til NBBFs dommerkomite.