FIBA: Senker kurvene?

Under en pressekonferanse før av bronsefinalen i VM for kvinner i Karlovy Vary i Tsjekkia kunne FIBAs generalsekretær fortelle at det internasjonale basketballforbundet nå skal se seriøst på om kurvene skal senkes for kvinnebasket. Spill både under og over kurvene bør kunne gjøre kvinnebasket ennå mer attraktivt sier Baumann som samtidig legger til at dette vil i så fall ta lang tid å få testet ut. Enkelte land i Europa har allerede testet spill med lavere kurv.

Coacher, spillere og representanter for nasjonale forbund var tilstede på FIBAs pressekonferanse kort tid før mesterskapet i Tsjekkia var ferdig.

FIBA: Patrick BaumannGeneralsekretær i FIBA og medlem i IOC, Patrick Baumann fra Sveits, uttalte at en av konklusjonene man nå har kommet til et at det må regelendringer til for gjøre kvinnebasket enda mer attraktivt.

"We have the smaller ball and now it’s time to lower the rim. It will be tested," sa Baumann til det fremmøtte pressekorpset. Se intervjuet på FIBATV.com.

Men først skal man se nøye på hvordan dette vil kunne påvirke spillet, og deretter blir det aktuelt med en lengre testperiode som Baumann sier vil var minimum fire år. Det har allerede vært gjort forsøk med lavere kurver i Italia, og derfra rapporteres det om at man var fornøyde med opplegget.

Mesterskapet i den tsjekkiske byen Karlovy Vary har fått stor oppmerksomhet verden over, og den parallelle konferansen har hatt deltakere fra 50 land spredt over fem kontinenter. Ideeen har vært mange, og FIBA har vært lydhøre for det meste.

Men Baumann vil uansett ikke gjør noe før en slik drastisk endring er vel gjennomtenkt og utprøvd:

"Will the game become more attractive for spectators and media, and will we find new talents and more players that can play the game? We want to test it and see how different the game will be," avslutter Baumann.

Mer om VM, lavere kurver og det internasjonale forbundet på FIBA.com.

 

VIDEO: Lisa Leslie første dunk i WNBA.