Featured

FIBA: Nye spilleregler

FIBA Central Board hadde nylig et møte i Rio de Janeiro, og på agendaen stod godkjennelse av Official Basketball Rules & Basketball Equipment 2012. Disse ble ikke overraskende godkjent, og gjelder internasjonalt fra 1. oktober 2012. I praksis er det få konkrete endringer på denne utgaven i forhold til det som kom internasjonalt høsten 2010, men for Norge sin del blir det flere spennende regelendringer som innføres kommende sesong. Den norske regelboken er i praksis også ferdig, det mangler kun litt finpuss og korrekturlesing før den blir offentliggjort.

Ettersom FIBA Official Basketball Rules 2012 ikke har vesentlig endringer i forhold til 2010-versjonen har FIBA bestemt seg for å ikke trykke opp papirutgaver av denne. Dette venter de med til neste gang det blir større endringer, og det skje først høsten 2014.

FIBAs offisielle regler er nå lagt ut på nedlastingssiden vår, og denne versjonen har også gul merking der teksten er endret i forhold til 2010-versjonen. Dette er noe NBBFs dommerkomite har etterlyst lenge og som FIBA nå har gjort tilgjengelig for flere, oversettingsarbeidet blir på denne måten langt enklere fra år til år.

De norske spillereglene for 2012 er snart klare for publisering og trykking, det gjenstår litt arbeid med bilder og korrektur, men så snart den er klar blir den lagt ut på nedlastingssiden.

De største endringene for sesongen som kommer er følgende (som allerede er innført internasjonalt):

  • Ny oppmerking av 3-sekundersområder (firkantet)
  • Halvsirkler for charging-frie områder (finnes også egen instruksjonsvideo)
  • Endring av 24-sekundersregelen (24 eller 14 sekunders tilbakestilling)

Innkastlinjen i angrepsfeltet skal også være på plass i tillegg til ny 3-poengslinje, men disse to endringene er i praksis allerede innført i Norge. NBBFs dommerkomite har også klart en oppdatert 2012-versjon av gjeldende tolkninger som må sees i sammennheng med spillereglene.

Spørsmål omkring spilleregler for 2012 kan sendes til NBBFs dommerkomite eller legges  inn på vårt debattforum.