Nytt medlem - Nr 150

Dommernes egen interesseorganisasjon NBU har rekruttert flere medlemmer blant dommerne, og har nå fått et nytt medlem. Norsk Basketballdommer Union ble stiftet i 1975, og består i hovedsak av dommere i nasjonale serier. NBU jobber for å ivareta dommernes interesser i forhold til regioner lokalt og Norges Basketballforbund sentralt. De unike medlemsnummerne er beholdt siden stiftelsen, og det nye medlemmet er nr. 150 i rekken av dommere med medlemsskap i unionen.

Følgende dommer er nå opptatt som medlem i Norsk Basketballdommer Union:

  • 150 Dagnew, Akrem (Oslo)

Vi ønsker han velkommen med i Unionen.

Styret

 

Mer om NBU her og i vår historiske oversikt.