Featured

NBU: Avtale med NBBF på plass

NBU har vært i dialog med NBBF og representanter for klubbene en lengre periode og i forrige uke kom man til enighet om en ny avtale. President Jan J. Parmann har representert NBBF og klubbene i forhandlingene. Nå er avtalen endelig klar og dermed er de økonomiske rammene på plass i god tid før sesongstart til høsten.

NBUs president Sturla Sand og Eivind Jensen ved NBBFs administrasjon etter signering av fjorårets avtale. Foto. Baard Stoller/NBBF.NBU har nå sluttført forhandlingene med klubbene i KL og BLNO, og de økonomiske forholdene for sesongen 2017/18 er spikret. Avtalen vil bli underskrevet av partene på NBBFs kontor så snart ferien er over.

Hovedpunktene i avtalen er slik:

  • Kamphonoraret dommerne mottar i hallen endres ikke.
  • Årets dommer og "Top 3" i KL skal få samme beløp som for tilsvarende kåring i BLNO.
  • Honorarer i kvalifiseringsturneringer skal følge serien man spiller om opprykk til.

I praksis får BLNO-kvalifiseringen samme honorar som i BLNO, men kampene teller ikke med i stipendordningen.

Avtalen er ellers lik den fra forrige sesong.

 

President i NBU, Sturla Sand, sier til basketballdommer.com at han er meget fornøyd med å få på plass en avtale i god tid før sesongstart:

"Selv om forhandlingene har vært tøffe og krevende er det ingen tvil om at det å ha jevnlig dialog har hjulpet begge parter i denne prosessen. Når NBBF i forhandlingene representerer så mange klubber er det forståelig at meningene er mange og at rask konsensus er vanskelig å få til. Derfor takker jeg NBBF for at vi nå har fått på plass en ny avtale og ser frem mot et fortsatt godt samarbeid."

Spørsmål omkring den nye avtalen rettes til NBUs president.