NBU: Avtale med NBBF underskrevet

NBU har vært i dialog med NBBF en lengre periode og denne uken kom man til enighet om en ny avtale. Generalsekretær Silje Særheim har representert NBBF og klubbene i forhandlingene med NBUs president Zaki Khan. Dermed er de økonomiske rammene på plass i god tid før sesongstart til høsten.

Zaki Khan og Hanne Funder er enige om betingelseneDommerunionen NBU har nå sluttført forhandlingene med NBBF og BLNO-klubbene, de økonomiske forholdene for sesongen 2018/19 er nedfelt i ny avtale for kommende sesong. Avtale ble underskrevet for noen dager siden i et møte mellom NBUs president Zaki Khan og økonomisjef Hanne Funder på vegne av NBBF og klubbene.

Hovedpunktene i avtalen er slik:

  • Kamphonoraret i BLNO menn og kvinner økes med hhv kr 200,- og 50,-
  • Sluttspillhonorar justeres
  • Dommerne må observere 10 (tidligere 5) kamper med regionsdommere
  • Dommerne skal dømme minst 5 kamper regionalt eller UNM-kval
  • Statens regulativ for reiser opprettholdes
  • Etter behov stille på trenerkurs e.l. for å informere om spilleregler og dømming

Avtalen er ellers lik den fra forrige sesong.

 

President i NBU, Zaki Khan, sier til basketballdommer.com at han er godt fornøyd med å få på plass den nye avtalen:

"NBU er meget fornøyde med en ny avtale og setter pris på å kunne bidra til utvikling av norsk basket. Forhandlingene har vært krevende, men med god kommunikasjon har NBBF og NBU kommet til en enighet. Avtalen ivaretar dommergruppens interesser og gir flere muligheter til dommerne til å være med på å utvikle idretten i Norge. Jeg takker NBBF og ser frem til kommende sesong."

Spørsmål omkring den nye avtalen rettes til NBUs president.