NBU: Innkaller til årsmøte

Norsk Basketballdommer Union, NBU, innkaller i disse dager sine medlemmer til Årsmøtet. Som tidligere forsøkes dette avviklet under dommernes høstsamling som i år går helgen 18.-19. september sammen med NBBFs trenersamling. Begge samlinger arrangeres på Thon Hotell Triaden på Lørenskog, og det legges opp til felles sesjoner for de to gruppene. Etter lørdagens forelesninger og debatter samles medlemmene i NBU for å godkjenne årsberetning og regnskap, foreta valg på styremedlemmer og behandle eventuelle innkomne saker. Etter NBUs lover er det kun presidenten som er på valg i styret i år, og valgkomiteen har kontaktet dommermiljøet for å komme opp med kandidater til dette vervet, samt revisor og valgkomite.

Styret ønsker med dette å innkalle til Årsmøte i Norsk Basketballdommer Union (NBU). De av dommerne som ikke er offisielt medlem av NBU, inviteres som observatører/gjester til møtet. Potensielle medlemmer er hjertelig velkomne til å lese om NBU her på hjemmesiden.

Sted: Thon Hotel Triaden
Dato: Lørdag 18.09.10
Tidspunkt: Kl. 17:00 (rett etter dommersamling)


Forslag som ønskes tatt opp på dagsordenen må være Styret i hende senest 1 - en - uke før årsmøtet.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

Årsmøtet skal:

1. Velge dirigent og referent.
2. Fastsette dagsordenen.
3. Behandle Styrets og Arbeidsutvalgets beretning for arbeidsåret.
4. Behandle det reviderte regnskap for arbeidsåret.
5. Fastsette kontingent for perioden.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Foreta valg i henhold til denne lov.

President og styremedlemmer velges henholdsvis for 2 år om gangen, men slik at ikke samtlige er på valg samtidig. Når det skal velges ny president er derfor de to styremedlemmene ikke på valg samme år. Revisor og valgkomite velges for 1 år om gangen.

På valg dette året er vervet President. Valgkomiteen, Andreas Lind og Jan Henrik Lund, jobber med finne kandidater til dette vervet så raskt som mulig. Kandidater presenteres på årsmøtet.

Sakspapirer blir delt ut på møtet.

Med vennlig hilsen
for NBUs styre

Lars Ryde
President