NBU: Æresmedlem nr 6

Under forrige helges årsmøte i dommerunionen NBU ble det delt ut nok en velfortjent æresbevisning. Geir Matthiasen fikk hederlig omtale og livsvarig æresmedlemsskap i Norsk Basketballdommer Union, en utmerkelse kun fem andre dommere har fått før ham. På vegne av styret i NBU delte president Lars Ryde ut et diplom som et synlig bevis på æresmedlemsskapet. Matthiasen har mange år bak seg som internasjonal dommer, er innehaver av NBBFs Gullfløyte for 25 år som dommer og har vært med i både dommerkomiteen og NBUs styre.

President Lars Ryde (v.) og æresmedlem Geir MatthiasenI godt selskap med kjente dommernavn Stein Evju, Robert Persson, Knut Myhre ble Geir Matthiasen utnevnt til æresmedlem i Norsk Basketballdommer Union under dommersamlingen på Helsfyr forrige helg.

Under medlemsmøte i NBU i 2010 ble det delt ut to æresmedelemskap, og Matthiasen var nok like overrasket over dette hederstegnet som hans kollegaer var for 12 måneder siden.

Det vanket også hyggelige og velvalgte ord fra president Lars Ryde og styret i NBU:

Geir Matthiasen var forbundsdommeraspirant allerede i 1974 og ble forbundsdommer vinteren etter. I 1979 ble han FIBA-dommer og var mange år aktiv internasjonalt. Han har vært medlem i NBU helt siden den startet opp i 1975 og har alltid engasjert seg for dommernes vilkår. I 1976 ble Matthiasen valgt inn i dommerkomiteen og var formann i flere perioder fra 1978 til 1990. Etter tolv år i DK ble han styremedlem i NBU for så å bli valgt til president i 1993. Han fikk gullfløyten i 1995. Gjennom en rekke verv har Geir Matthiasen gitt viktige bidrag til utviklingen av basketballsporten i Norge og er fremdeles en engasjert dommer.

Mer om NBUs æresmedlemmer her.