NBU: Avtale med NBBF forlenget

Etter man fikk i stand en økonomisk avtale høsten 2014, har nå NBBF og dommerunionen NBU blitt enige om at avtalen forlenges også gjennom kommende sesong. NBU har vært i dialog med NBBF siden februar og man har nå kommet til enighet om en videreføring. En underskrevet avtale er på gang og dermed er de økonomiske rammene på plass i god tid før sesongstart.

NBU ble etter forhandlinger i fjor høst enige om satser for sesongen 2014/15, og nå blir altså disse videreført uten endringer i sesongen 2015/16.

Hovedpunktene i avtalen er slik:

  • Reiser og diett godtgjøres som tidligere etter statens satser
  • Reiseregninger under 150 kroner refunderes ikke
  • Billigste flybillett må bestilles senest 48 timer etter nominasjon
  • Nye satser for kamphonorarer (se oversikt)
  • Tapt arbeidsfortjeneste godtgjøres ikke
  • Forsikring bortfaller
  • Videreføring av ordningen med trekkfritt stipend i BLNO

President i NBU, Sturla Sand, sier til basketballdommer.com at han er fornøyd med å få på plass en avtale i god tid før sesongstart: "En slik videreføring av gjeldende avtale er en god løsning og skaper forutsigbarhet for begge parter". 

NBBFs presiden vil jobbe videre med å etablere en gruppe klubbrepresentanter som skal engasjere seg i dette fra neste år (2016/17), men inntil videre fortsetter ordningen med at NBBF forhandler med dommerne på vegne av klubbene.

Spørsmål omkring den nye avtalen rettes til NBUs president.