NBU: De første årene

På midten av 70-tallet stiftet dommerne sin egen union som skulle ivareta deres interesser overfor NBBF og kretser, og sentral i dette var FIBA-dommer Stein Evju som også ble den første presidenten. Norsk Basketballdommer Union ble stiftet 5. mai i 1975, og på den konstituerende generalforsamlingen i Nadderudhallen var det fire personer tilstede. Av praktiske årsaker stiftet man også en egen basketballklubb for dommerne. Tanken var nemlig at medlemsskap i BK Lauget skulle gjøre det mulig å være nøytral i forhold til klubbene som deltok i de øverste seriene. Flere sentrale dommere har i ettertid vært med i NBUs styre, og unionen representererer nå rutinemessig dommerne i forhandlinger med NBBF. NBU har pr. dato tre æresmedlemmer, og ikke overraskende er en av disse nettopp Stein Evju.

 Den tidligere FIBA-dommeren og mangeårig formann i NBBFs dommerkomite, Stein Evju fra Bærum, var sentral i stiftelsen av NBU i mai 1975 og den samtidige "dommerklubben" BK Lauget. I et rundskriv datert medio februar 1975 informerer Evju om tankene med å danne en egen landsomfattende interesseorganisasjon for basketballdommerne for å ivareta viktige saker som dommerhonorarer, disiplinærsaker og anskaffelse av dommerutstyr.

Tankene bak dommerklubben var å kunne kombinere kravet om at alle dommere må være medlem i en klubb under Norges Basketballforbund og samtidig gi dommerne anledning til å være nøytrale i forhold til de klubbene man skulle dømme. Man så også for seg at det kunne bli aktuelt å stille lag i 3. divisjon i Oslo.

Senere forsvant klubben, men Norsk Basketballdommer Union lever fortsatt i beste velgående og har sine Årsmøter i samband med dommernes høstsamling. NBU forhandler hvert år med NBBF om de økonomiske betingelsene i nasjonale serier, og er med i arbeidet rundt anskaffelse av dommertøy og eventuelle sponsorer.

Stein Evju i aksjon i Nadderudhallen. Foto: Yngve Olsen Sæbbe, Nordlys Men i 1975 var det bokstavelig talt andre tider, og som vi har kunnet lese oss til i historikken og mellom linjene i noen av våre dommerportretter, var det stor mangel på dommere og ikke alltid så ordnede forhold rundt i basket-Norge. På det som i den håndskrevne møteprotokollen ble kalt "konstituerende generalforsamling", og som ble avhold i Nadderudhallen 5. mai kl. 19, var det fire personer tilstede: Stein Evju, Petter Riiser, Øystein Juva og Jan Petter Hansen.

Stein Evju blir møtets dirigent og referent, forslaget til regelverk godkjennes enstemmig og det første styret kommer på plass med Evju som unionens første president. 

Medlemskontingenten foreslås satt til kr. 15,- for 1975, og som første viktige arbeidsoppgave tar styret på seg å jobbe for å få rimelig dommertøy tilgjengelig for de norske basketballdommere. Pussig nok et punkt som  34 år senere fortsatt er en viktig oppgave for NBUs styre.

Evju, som har sin faglige bakgrunn godt forankret innen for jus, utarbeidet de opprinnelige lovene til unionen, og disse er, med noe noen få kosmetiske endringer, identiske den dag idag. I perioden 1975 til 1987 var Evju president i NBU, og ble da etterfulgt av Geir Matthiasen.

Etter et par år "i dvale" ble unionen vekke til live igjen høsten 1990 da et interimstyre bestående av Kjell Aune, Geir Matthiasen og Jan Korshavn startet opp igjen virksomheten. Sesongen 2009/10 består styret av president Lars Ryde og styremedlemmene Tor Kristian Ervik og Per-Kristian Larsen.

Etter dette har NBU hatt faste Årsmøte under høstens dommersamling, og har etter beste evne ivaretatt dommerne som gruppe, og tidvis også enkeltpersoner, i saker der dette har vært påkrevd. Siden BLNO startet i 2000 har NBU vært forhandlingsparter på vegne av dommerne når det gjelder de økonomiske betingelsene som skal gjelde for dommerne på nasjonalt nivå.

Flere av navnene på listen vil bli omtalt i vår portrettserie "Hvor er de nå", eller Hall of Blame som vi litt selvironisk har valgt å kalle det, og om kort tid kommer også intervjuet med Stein Evju her på basketballdommer.com. Han er som nevnt også æremedlem i NBU, et hederstegn som også er gitt Knut Myhre og Robert Persson.

Litt graving i gamle papirarkiver har fått fram denne gamle medlemsoversikten med orginale medlemsnummer fra 1975 og årene etter. Det sittende styret i NBU har forøvrig signalisert at unionen vil beholde de gamle nummerne og alle senere medlemmer vil bli tildelt nye og unike medlemsnummer etter disse:

 

 • 1 Evju, Stein
 • 2 Dagestad, Kjell
 • 3 Zetterberg Pedersen, Ivar Knut
 • 4 Burud, Per
 • 5 Bakkerud, Per
 • 6 Matthiasen, Geir
 • 7 Myhre, Knut
 • 8 Juva, Øystein
 • 9 Hansen, Jan Petter
 • 10 Riiser, Petter
 • 11 Manum, Fredrik
 • 12 Reegård, Stein
 • 13 Svedberg, Karl Anders
 • 14 Flaaten, Jon
 • 15 Iversen, Tor Ivar
 • 16 Kristensen, Frode
 • 17 Knudsen, Lasse
 • 18 Brekken, Ola
 • 19 Riisnes, Jens
 • 20 Sand, Ketil
 • 21 Stenvik, Robert
 • 23 Danielsen, Frank
 • 24 Foss, Hege
 • 25 Stien, Dag
 • 26 Sandven, Arild
 • 27 Sørensen, Bjøn Erik
 • 28 Persson, Robert
 • 29 Skorpen, Reidar
 • 30 Venning, Steinar
 • 31 Salkjelsvik, Johan
 • 32 Berg, Pål
 • 33 Fosse, Trond
 • 34 Saunes, Bård
 • 36 Sorthe, Ole
 • 37 Stien, Jan
 • 39 Ramberg, Kåre
 • 40 Krogstad, Odd-Arne
 • 41 Medalen, Tor
 • 42 Prestmo, Terje
 • 43 Krognes, Terje
 • 44 Brustad, Harald