Norsk Basketball nr. 1 - 1965

Etter å ha tatt initiativ til et basketballutvalg under Norges Idrettsforbund, satte man i gang et eget informasjonsblad høsten 1965. Vi har vært så heldige å få en kopi av dette bladet fra Tore Vik som har en unik samling historiske basketsaker, bilder, avisutklipp m.m. Juni samme år holdt Utvalget det første dommerkurs for B-dommere, og blant deltakerne finne vi samme Vik i tillegg til kjente navn som Terje Holm, Leif Bråten, Knut Myhre m.fl. Mer spesielt var det kanskje at tre av deltakerne fungerte som instruktører samtidig, men i en pionertid med mangel på ressurser fungerte det sikkert etter hensikten. Bortskjemte som vi er idag med PC'er, printere og fancy programvare, må vi også legge merke til bladets enkle layout med maskinskrevne sider og håndtegnet reklame.

Allerede tre år før NBBF ble stiftet i 1968 nedsatte en gruppe ivrige basketentusiaster et eget utvalg for basketball direkte under Norges Idrettsforbund (se historikkseksjonen for nærmere detaljer). Og ikke lenge etter ble det også gitt ut et eget informasjonshefte med tittelen "Norsk Basketball - informasjoner om basketball" der man informerte om hvordan det videre arbeidet med basketball i Norge skulle gjennomføres. Et referat fra det første dommerkurset på Torstad skole i juni 1965 er også med, i praksis den spede starten på dommermiljøet i Norge slik vi kjenner det idag.

Bærums Tore Vik (15) i aksjon mot Danmark i den første landskampen i 1967. Bilde: Bærum Basket.Basketentusiast Tore Vik, tidligere spiller på Bærum, første spiller med 25 landskamper for Norge og far til forbundsdommer Torbjørn Vik, har lovet oss godbiter fra sitt innholdsrike arkiv, men har altså sendt oss en liten apetittvekker mens vi venter.

Det første nummeret av "Norsk Basketball" inneholder mye artig informasjon som vitner om pionerarbeid på dommersiden idet de tre instruktørene på dette første dommerkurset selv var deltakere på kurset og medlemmer i Utvalget. 

Leif Bråten, Rasmus Johannessen og Knut Myhre delte på innholdet som instruktører, og var selv blant de som ble godkjent som B-dommere etter praktisk og teoretisk eksamen. Det må også sies at det var overraskende mange kvinner med på dette kurset, hele fem stykker, men i hvilken grad disse dømte på øverste nivå i årene som kom har vi foreløping ingen opplysninger om.

Bladets layout er også litt morsom for oss som har blitt vant til avanserte printere og scannere, og PC'er med redigeringsmuligheter man ikke engang kunne tenke seg i 1965 da skrivemaskinen var det mest avanserte på området.

Sistesidens håndtegnede innslag av reklame for en kjent læskedrikk er jo morsom, det samme er den oppgitte prisen på et forenklet skolehefte med spilleregler for kr. 3,- fra Norges Idrettsforbunds ekspedisjonskontor på Youngstorvet i Oslo. 

Redaksjonen har vært på jakt etter gamle bilder fra denne tiden i arkivene til flere aviser, men mangel på gode arkivsystemer og liten mulighet til å sette av mye tid til leting, har gjort at samlingen med svart/hvitt bilder ikke er så stor som den kunne ha vært. Imidlertid oppdaterer vi kontinuerlig ettersom det dukker opp bilder, og alt samles i bildearkivet her på basketballdommer.com.

Har DU noe som kan være av interesse i ditt fotoalbum eller utklippsbok, eller vet om en morsom historie som kunne passe inn i vår historikkseksjon, håper vi du tar kontakt.

Uansett venter vi spent på hva Tore Vik vil kunne finne i sitt arkiv fra denne pionertiden i norsk basketballs historie.

 

Norsk Basketball nr. 1