60-tallet

1962

Unge misjonerende mormonere kontakter skoler i Oslo-området, og får i gang lag og kamper mellom skolelag. Oslo-Studentenes Idrettslag (OSI) tar opp basketball på programmet; blant nøkkelpersonene er Knut R. Myhre og Arne J. Stokke.

1963

Bærum Basketballklubb blir stiftet 13. mars, av entusiaster ved Valler Gymnas, og blir den første spesialklubb for basketball som blir medlem av NIF. Initiativtager var (gymnastikklærer) Jan Petter Hansen; blant stifterne var Lars Rivenes og brødrene Dag Einar og Håvar Poulsson. Ullern BBK, som ble stiftet i 1958, kommer ikke ”på banen” hverken aktivt eller som NIF-medlem før senere.

Tore Vik (Eikeli) skyter straffekast overvåket av ukjent mormonerdommer, januar 1964

Mormonerne får i gang seriespill i faste former fra høsten 1963, etter hvert i to avdelinger. Både klubblag og skolelag fra Oslo-området deltar. Både i 1964 og i 1965 ble det i samme regi også holdt ”Oslo og Akershus-mesterskap” for skolelag.

Dommere i disse kampene var de unge mormonerne, som både var trenere for skolelagene og dessuten spillere på klubblagene.

1964

Den 19. februar oppnevner Norges Idrettsforbund et forberedende Utvalg for Basketball med oppgave å undersøke mulighetene for utbredelse av spillet og stiftelse av et eget særforbund. Utvalget fikk Willy Hafrom som formann og bl.a. Jan Petter Hansen som medlem.

NIF gir senere ut boken "Spillereglene for Basketball", utarbeidet av bl.a. Jan Petter Hansen. Boken bygger på de internasjonale reglene, men er noe forenklet og tilpasset bruk i skolene. Det svenske basketballforbundet assisterte arbeidet med boken.

Boken gjengir de 11 vanligste dommertegnene, her representert ved tegnet for holding av motspiller. Man legger merke til dommerens hensiktsmessige genser med høy hals og lange ermer.

I desember arrangeres den første Coca Cola Cup, med Jarlsberg Mineralvannfabrikk som sponsor, i gymsalen på Torstad skole der utvalgets medlemmer fremskaffer flyttbare kurver som muliggjør spill på stor bane.

I praksis er "cupen" en enkel serie mellom OSI, Bærum, Asker BC og Sarpsborg. OSI blir suveren vinner i egen turnering.

1965

Den første ”offisielle” basketballserien for klubblag arrangeres vinter/vår 1965 i regi av Utvalget for Basketball, i samarbeid med OSI og ledet av Arne J. Stokke og Knut Myhre. Seks damelag og like mange herrelag deltok.

Herrelagene var Asker Basketballklubb, Bærum Basketballklubb, Idrettsforeningen "Liv" Hønefoss, Oslo Studentenes Idrettslag, Sarpsborglærernes basketblalgruppe og Ullern skoles basketballklubb.

Damelagene var Asker Basketballklubb, Kvinnelige Studenters Idrettsklubb, Oslo Kvinnelige Basketballklubb, Oslo Lærerskoles Idrettskag, Sagene Lærerskoles Idrettslag og Statens Gymnastikkskole.

Dommere i disse kampene fant man blant Utvalgets medlemmer og andre entusiaster; ingen hadde ennå noen formell dommerutdannelse.

I det første programmet for den nye "innendørsserien" listes følgende "Førstedommere" Rasmus Johannessen, Knut R. Myhre og Eric Deverill. I tillegg "annendommerne" Jan Petter Hansen, Tore Sandnæs, Håvar Poulsson og til slutt "reservedommerne" Terje Holm, Jone Refsnes, Leif Bråten og Bjørn Moen.

Mormonerne arrangerer sin siste turnering der de selv dømmer etter amerikanske regler.

Siste mormonerturneringen, mars 1965: Bærum mot Asker, nr. 19 Tore Vik og 45 Petter Faye-Lund blir B-dommere samme år.

I mai 1965 avløses det forberedende utvalget av et fast Utvalg for Basketball under NIF. Formann er Jan Petter Hansen. Et av Utvalgets første tiltak er å arrangere et dommerkurs, som blir avviklet på Torstad skole i Asker de første dagene i juni 1965. Instruktører er Lars Rivenes, Knut R. Myhre og Rasmus Johannessen, alle medlemmer av Utvalget.

Blant de første ”uteksaminerte” B-dommere finner vi bl.a. Leif Bråten, Petter Faye-Lund, Jan Petter Hansen, Terje Holm, Rasmus Johannessen, Knut R. Myhre, Lars Rivenes og Tore Vik. Det var også fem kvinner på dette første dommerkurset, disse var May-Elisabeth Anderssen, Gro Barreng, Inger Eriksen, Kari Glestad-Aas og Aase Lauritzen. Hele 48 dommere er oppe til autorisasjonsprøve i etterkant av kurset.

I juni dette året deltar også flere nordmenn på coachclinic i Sverige med instruktør John McGregor fra USA. Disse var Terje Holm, Stein Evju og Knut R. Myhre.

I juli arrangeres en nordisk basketballturnering under et kurs som holdes i Bø i Telemark av Nordisk Forbund for Kvinnegymnastikk. Det norske laget kommer på en 2. plass etter et sammensatt svensk/finsk lag, Danmark kom på 3. plass.

I september utgis informasjonsheftet Norsk Basketball nr. 1 der man kan lese om det første dommerkurset og ikke minst at man kan få kjøpt et forenklet regelhefte til bruk i skolen for kr. 3,-.

Den 16. november 1965 nedsetter Utvalget en egen Dommerkomite bestående av Knut R. Myhre som blir dens første formann (og fortsetter i dette vervet frem til stiftelsen av NBBF i 1968) og medlem Petter Faye-Lund.

Dommergradene inndeles i to: B-dommere og A-dommere. Etter fullført ”grunnkurs” og prøver blir man B-dommer. Graden A-dommer blir ikke tatt i bruk før i 1968. De første regulære seriene kommer i gang i Utvalgets regi fra oktober 1965, med lag fra Oslo, Asker, Bærum, Hønefoss og Sarpsborg.

Det er disse seriene (for både damer og herrer) som etterhvert utvikler seg til ”1. divisjon”, først i Oslo Basketballkrets, med deltagelse også av NTHI fra Trondheim, og deretter til nasjonale serier i NBBFs regi.

1966

Norge deltar for første gang i Nordisk Mesterskap (Polar Cup) for herrer i København, men  stiller uten norsk dommer.

Dommerkomiteen, med Knut R. Myhre som primus motor, avvikler sine første dommerkurs vinteren/våren 1966. Pr. mars 1966 har man en rekke B-dommere og aspiranter fra kurset i 1965 og de i 1966. Komiteen utgir publikasjonen "Dommerteknikk".

Nytt dommerkurs her hjemme holdes i november, med Knut R. Myhre og Leif Bråten som instruktører. Et ”repetisjonskurs” med den svenske DK-formann Tage Engström som hovedinstruktør holdes i desember. Blant deltakerne ved begge anledninger er Stein Evju; på den tiden trener i Bærum BBK.

I desember deltar også Knut R. Myhre på Svenska Basketbollförbundets ”förstaklass”-dommerkurs, på Bosön.

1967

 

Dommer Håvar Poulsson dømmer Norge-Danmark i Blindernhallen, februar 1967. Spiller nr. 14 med ballen er Petter Faye-Lund.

Etter praktisk prøve samme dag får Stein Evju sin dommerautorisasjon 11. januar. Våren 1967 spiller Norge sine første hjemmelandskamper, mot Danmark, med en dommer fra hvert land (en praksis som fortsatte i flere år). Norsk dommer i Blindernhallen er Håvar Poulsson.

På landslaget finner man bl.a. Leif Bråten, Terje Holm, Tore Vik, Petter Faye-Lund og Knut Myhre; Stein Evju er landslagstrener for herrene dette halvåret.

Høsten 1967 deltar Leif Bråten, Stein Evju, Terje Holm og Knut R. Myhre på svensk videregående dommerkurs i Göteborg. En høyst minneverdig tur for Evju som fraktet "de tre lange herrer" til Sverige i sin lille Volvo PV.

Trondheimfirmaet Nordenfjeldske Tekstil, ledet av pioneren Knut Myhre, leverer det første draktsettet til Bærum Basket. Draktene er bestilt av klubbens leder, og aktive spiller, Tore Vik, og tanken er å slippe draktlikhet og dermed behovet for to draktsett.

Leif Bråten, Stein Evju og Knut R. Myhre utarbeider samme år diverse reglementer for dommere og  dommerutdannelse som del av forberedelsene til stiftelsen av et basketballforbund.

1968

NBBF stiftes 28. januar med 21 klubber og noe over 900 registrerte spillere. Forbundet første president blir Jan Petter Hansen. Dommerkomiteen får Leif Bråten, OSI, som formann og Stein Evju og Knut R. Myhre som medlemmer. Myhre gikk ut av komiteen sommeren 1968 da han flyttet til Trondheim. DK utgir publikasjonen "Instruks for funksjonærer".

Den 10. februar spiller Norge sine første ordinære landskamper på bortebane, mot Danmark i Århus. Stein Evju debuterer på landslagsnivå og er norsk dommer i herrekampene sammen med danske Leif Willer Rasmussen, og er også med som medfølgende dommer ved Nordisk Mesterskap for herrer, Polar Cup, på Island i april.

Stein Evju og Knut Myhre blir FIBA-dommere i juni etter kurs i Sveits. I september gis (uten kurs!) Leif Bråten, Knut Myhre og Stein Evju status som A-dommere, forløperen til forbundsdommergraden.

Sommeren og høsten arbeider Evju med å systematisere og utvikle regeltolkninger. Det første regeltolkningsrundskriv fra Dommerkomiteen gis ut. Evju starter også arbeidet med å oversette FIBAs spilleregler til norsk. Jan Petter Hansen reviderer det såkalte "skoleregelheftet" etter regelendringene som ble vedtatt på FIBAs verdenskongress. På kongressen i Mexico opptas Norge som medlemsland nr. 125 i det internasjonale basketballforbundet.

NTHI bestiller nytt draktsett fra den lokale leverandøren Nordenfjeldske Tekstil, og fargen blir rent tilfeldig grønn for i utgangspunktet å slippe draktlikhet. Lagets oppmann, Celticsfan nr. 1 i Norge og arkitektstuden, Tore Vik, velger etter eget utsagn ikke bevisst grønt som draktfarge.

I desember inviteres Stein Evju av SBBF til å dømme landskampen mellom Sverige og Skottland sammen med den danske dommeren Torben Steen Nilsen.

FIBA gjeninnfører midtlinjen og 10-sekundersregelen, men kun i de 3 siste minuttene av kampen. Regelen om å kunne ta innkast i stedet for straffekast ved foul i de siste 3 minuttene gjeninnføres samtidig. Reglene endres også slik at begge lags spillere kan berøre ballen etter at den har truffet ringen.

 

1969

Stein Evju dømmer, som eneste ikke-svensk gjennom tidene, i mars SM-finalen for herrer mellom IFK Helsingborg og Alvik etter invitasjon fra det svenske basketballforbundet SBBF. Kampen gikk i Helsingborg, og meddommer var svenske Jan Holmin som først ble internasjonal dommer året etter da han i 1970 var på clinic i Mamia på den romanske Svartehavskysten. Senere blir Holmin også dommerinstruktør for FIBA og mangeårig medlem i den svenske dommerkomiteen.

I juni går Leif Bråten av som DK-formann. Den 4. juli konstitueres Evju som ny formann i Dommerkomiteen, og velges til vervet på NBBFs første ordinære ting i september 1969. Han har dette vervet frem til 1972. Per Diesen er medlem i DK.

FIBAs spilleregler kommer for første gang på norsk, det første opplaget er på 1500 eksemplarer. Stein Evju står for arbeidet, som også inkluderer instrukser for dommere og funksjonærer. Han utarbeider også alle senere utgaver av regelboken tom. 6. utgave, som kom i 1987.

Høsten 1969 reorganiseres dommerutdannelsen, og de gamle B- og A-dommergradene erstattes av gradene kretsdommer og forbundsdommer. I den første årsberetningen har NBBF registrert 2 FIBA-dommere, 3 forbundsdommere og 52 kretsdommere. Av disse er 47 herrer og 8 damer.

Stein Evju avholder fire obligatoriske omskoleringskurs for dommere i Oslo, og ytterligere tre kretsdommerkurs i Oslo og Bergen.

Dommerantrekk

Antrekk for dommere var ikke noe stort tema i den første tiden. Grå bukser og en vanlig grå skjorte eller trøye var tilfredsstillende, men som våre bilder vil vise ble også sorte bukser benyttet på et tidspunkt.

Som vi ser på bildet dømmer den danske dommer Leif Willer Rasmussen en kamp i tradisjonsrike Nadderudhallen i en helt ordinær langermet skjorte, og med en skolisse som fløytesnor.

Senere kom det fabrikkerte skjorter fra bl.a. Adidas, men det var ikke før på 80-tallet at det ble fart på sakene når FIBA inngikk sponsoravtaler med internasjonale utstyrsprodusenter. Adidas, Converse og Champion har alle levert dommerutstyr i denne perioden.

Bildene på våre historikksider viser de fleste av de antrekkene som våre dommere har benyttet siden den spede begynnelsen...

Tilbakeblikk

1970-79