NBU: Ny avtale med NBBF

NBU: Ny avtale med NBBF

NBU har vært i forhandlinger med NBBF og i sommer kom man til enighet om en ny avtale for de to kommende sesongene. Generalsekretær Espen Johansen har representert NBBF og klubbene i forhandlingene med NBUs president William Vegelbo. Dermed er de økonomiske rammene på plass før sesongstart.

Dommerunionen NBU har nå sluttført forhandlingene med NBBF og BLNO-klubbene, de økonomiske forholdene for sesongen 2023/24 og 2024/24 er nedfelt i ny avtale.

Det var gode forhandlinger med generalsekretær Espen Johansen i NBBF og unionen er fornøyd med den nye avtalen. 

Hovedpunktene i avtalen er slik:

  • Honorarer i BLNO M, BLNO K og UNM er økt og vil øke videre hver sesong i tråd med avtalen.
  • Stipend til utstyr og utvikling á 400kr per kamp fra NBBF, som tidligere kun gjaldt kamper i BLNO M inkluderer nå også kamper i BLNO K.
  • Økning i alle diettsatser og fjerning av by-spesifike tillegg i diett til fordel for et flatt tillegg for alle flyreiser.
  • Honorarer for UNM er nå definert per dommer og ikke per kamp fordelt på antall dommere.
  • Justeringer i ordlyd for å sikre utbetaling av både stipend og topp 3 oppmerksomhetsgave, dersom man overskrider grensen for BLNO stipend og blir topp 3.
  • Diett over flere dager kan disponeres og handles inn fritt, så lenge det spesifiseres i Visma.
  • Kamphonoraret dommerne mottar i hallen endres ikke.
  • Statens regulativ for reiser opprettholdes.
  • Ekstra bonus også til "Top 3" i BLNO kvinner.

Avtalen er ellers lik den fra forrige sesong.

Spørsmål omkring den nye avtalen rettes til NBUs president.