Featured

Idag: 32 dommere

I begynnelsen av november 2009 startet vi en artikkelserie der vi presenterte dommere som var aktive i NBBFs tidlige historie. Siden da har vi publisert portretter av tilsammen 32 dommere, langt flere enn vi hadde oversikt over da vi startet arbeidet med å oppdatere dommerhistorikken. Perioden som er aktuell er fra midten av 60-tallet og fram til rundt 1980, og fortsatt har vi mange navn på listen over x-dommere som var med på å holde hjulene i gang i norsk basketball. Arbeidet har også ført til at mange ukjente og morsomme bilder har dukket opp og blitt omtalt i vår historikkseksjon. Men artikkelserien vår tar nå en foreløpig pause til etter sommerferien da vi skal presentere flere kjente dommernavn.

I november 2009  startet vi vår portrettserie med den tidligere dommeren Terje Holm, og siden da har vi vært innom en rekke kjente navn i NBBFs historie som i vesentlig grad har bidratt som dommere i sportens tidlig tiår. Profiler som Knut Myhre, Stein Evju, Robert Persson og Bård Saunes, som vel er mest kjent som dommere, har alle bidratt med morsomme tilbakeblikk fra tidlige basketår.

Men også folk som primært er kjent for sin innsats som spillere eller coacher har en fortid som dommere, og det har vært ekstra morsom å få fram denne delen av historikken. Som eksempler nevner vi Tore Vik, Petter Faye-Lund, Pål Berg, Reidar Skorpen og Petter Riiser.

Dommerportrettene er samlet under menyen Historikk/Portretter der man kan bla gjennom samtlige intervjjuer, men også de dommerne som vi av forskjellige årsaker ikke har presentert i egne artikler er nevnt på siden x-dommere under historikkseksjonen. Flere besvarte aldri våre henvendelser, noen ville ikke bli presentert og flere har vi rett og slett ikke sporet opp. Men de navnene vi har fått tak i er listet opp på vår "Hall of Blame", en uhøytidelig oversikt over tidligere dommere som har bidratt til sportens utvikling ved å stille opp som dommere.

Artikkelserien tar nå sommerferie, men vi har fortsatt noen kjente navn på listen som fortjener en bredere omtale, og i august/september er vi tilbake med flere portretter. I mellomtiden kan man jo ta en titt gjennom de artiklene som man eventuelt ikke har fått med seg.

Dommerne som er presentert er avbildet under i vilkårlig rekkefølge, kjenner du igjen noen av dem?