Idag: 53 dommere

I begynnelsen av november 2009 startet vi en artikkelserie der vi presenterte tidligere dommere på nasjonalt nivå. Siden den gang har vi publisert portretter av tilsammen 53 dommere, langt flere enn vi regnet med da arbeidet med å oppdatere dommerhistorikken startet. Dommerne vi har portrettert har vært aktive fra 60-tallet og fram til for noen år siden, og alle har de vært med på å holde hjulene i gang i norsk basketball. Arbeidet vårt har også ført til at mange ukjente og morsomme bilder har dukket opp og blitt omtalt i vår historikkseksjon, og det har også kommet fram flere morsomme historier fra de første årene. Men vår populære artikkelserie har, i mangelen på flere svar, kommet til veis ende for denne gang.

I november 2009  startet vi vår portrettserie med den tidligere dommeren Terje Holm, og siden da har vi vært innom en rekke kjente navn i NBBFs historie som i vesentlig grad har bidratt som dommere i sportens tidlig tiår. Kjente dommerprofiler som Stein Evju, Knut Myhre, Robert Persson, Odd-Arne Krogstad, Frank Sanden og Inge Braathen og alle de andre vi ha hatt kontakt med har bidratt med morsomme tilbakeblikk fra tidligere basketår.

Men også folk som primært er kjent for sin innsats som spillere eller coacher har en fortid som dommere, og det har vært ekstra morsomt å få fram denne delen av historikken. Som eksempler nevner vi Tore Vik, Petter Faye-Lund, Pål Berg, Reidar Skorpen og Petter Riiser. Vi har også fått med en spesialvariant av "Idag:" serien med Gunnar J. Knudsen, tidligere leder av NBBFs dommerkomite. Han hadde ansvaret for dommerarbeidet fra BLNO startet i 2000 og noen år etter dette.

Dommerportrettene er samlet under menyen Historikk/Portretter der man kan bla gjennom samtlige intervjuer, men også de dommerne som vi av forskjellige årsaker ikke har presentert i egne artikler har vi ført opp på siden x-dommere i vår historikkseksjon. Flere dommere besvarte aldri henvendelse våre, noen ville ikke bli presentert og flere har vi rett og slett ikke klart eller hatt tid til å spore opp.

Alle de navnene vi har fått tak i er listet opp på vår "Hall of Blame", en uhøytidelig oversikt over tidligere dommere som har bidratt til sportens utvikling ved å stille opp med fløyten.

Artikkelserien er nå ved en foreløpig veis ende, det er nemlig slutt på vår liste over dommere vi har hatt kontakt med. Kjenner du igjen disse dommerne? Har du noen navn vi har glemt? Ta en titt og kontakt oss. De første 32 dommerne finner du her.