NBBF: Nye spilleregler

NBBF: Nye spilleregler

FIBA offentliggjort i sommer endring av de offisielle spillereglene, og nå har også NBBFs dommerkomite lagt ut den norske oversettelsen av disse. Det er kun en konkret endringer i reglene, men i tolkningene er det gjort flere endringer. Endringene gjøres som vanlig gjeldende i Norge fra 1. august.

NBBFs dommerkomite jobber kontinuerlig med oversettelse av FIBAs spilleregler og har nå lagt ut ny regelbok revidert sommeren 2023 og norske oversettelse av de engelske tolkningene, alle regeldokumenter ligger tilgjengelig på nedlastingssiden (NBBF Spilleregler og FIBA Spilleregler) og blir også tilgjengelig på NBBFs nettside med det første.

Offisielle spilleregler og gjeldende tolkninger til disse er dermed tilgjengelig både på norsk og engelsk.

Følgende konkrete endring er gjort siden forrige versjon (2022) av spillereglene:

  • § 4.4.3 Utstyr: Det er nå tillatt for spillere å bruke sko i alle fargekombinasjoner, venstre og høyre sko må heller ikke være like.

Det er gjort en del språklige endringer i de nye tolkninger til spillereglene, både engelsk og norsk versjon har eller mange praktiske eksempler med forklaring på bestrafning og hvordan kampen skal fortsette. Noen tolkninger er slettet, andre slått sammen og noen få nye er også på plass. Tolkningene fra juni 2023 erstatter alle tidligere versjoner av Offisielle tolkninger.

Vi anbefaler alle å benytte disse tolkningene som en mer praktisk tilnærming til spillereglene enn selve teksten i regelboken som ikke favner alle situasjoner i praksis.

Spørsmål om de nye spillereglene eller tolkningene rettes til NBBFs dommerkomite.