Gullfløyten 1992

Stein EvjuStein Evju hadde i 1992 passert 25 sesonger som basketballdommer, de siste 4-5 kun på kretsnivå i Oslo. Som følge av manglende oversikt over dette fikk ikke Evju sin gyldne utmerkelse før høsten 1998 da han "in absentia" ble tildelt Gullfløyten under elitedommernes samling i Sandvika.

Evju ble FIBA-dommer i 1968 da han sammen med Knut Myhre deltok på kurs i sveitsiske Macolin. Han var på slutten av 60-tallet og på 70-tallet på en rekke oppdrag for både NBBF og FIBA.

Hans innsats som dommer og leder av dommerkomiteen i NBBFs unge år har vært av stor betydning for det senere arbeidet innenfor utvikling av basketballdommere i Norge.

Evju har lagt ned et betydelig arbeid i oversettelse av de internasjonale reglene og diverse reglementer i NBBFs lover, og er grunnleggeren av dommernes interesseorganisasjon NBU (Norsk Basketballdommer Union).

Mer om dette finnes på historikksidene våre.

{jpageviews 00 right}