Gullfløyten 2006

DK-leder Knut Myhre og Kjell Løvold

På dommersamlingen høsten 2006 var det Kjell Løvold fra Tromsø som fikk den gyldne fløyten for sin lange tjeneste som dommer.

Løvold startet som dommer i 1981, og ble senere forbundsdommer etter å bestått som en av de beste på kurs i Sverige i 1990. Men allerede i 1989 var han med i NBBFs dommergruppe som dømte nasjonale serier, og har i hele denne perioden vært med i sluttspillsammenheng.

Løvold har vært fast i ligadommergruppen siden BLNO ble startet i 2000, kun avbrutt av en liten pause sesongen 2004/05, og regnes som en av de mest rutinerte forbundsdommerne NBBF benytter i nasjonale serier.