Gullfløyten 2007

Jan Ove Johansen og DK-leder Knut MyhreUnder dommersamlingen i Oslo høsten 2007 var det Jan Ove Johansen fra Bergen som fikk den gylne fløyten for lang og tro tjeneste.

Johansen startet som dommer i 1982, men har også erfaring som både spiller og lagleder på nasjonalt nivå. Men fra 1986 har han vært med i NBBFs dommergruppe som dømmer nasjonale serier, og han har også en rekke sluttspillkamper i denne perioden.

Johansen har vært fast i ligadommergruppen siden BLNO ble startet, kun avbrutt av skade sesongen 2006/07, og er også blant NBBFs mest rutinerte dommere.