Gullfløyten 1998

Stein Moe, DK-leder Robert Persson og Bård Saunes

På dommersamlingen i Sandvika høsten 1998 ble Gullfløyten gitt til Stein Moe fra Bergen, Bård Saunes fra Nesøya og Stein Evju fra Bærum (se også omtale under av utdelingen for 1992 og 1995).

Utmerkelsen ble delt ut av daværende leder av dommerkomiteen Robert Persson.

Stein Moe ble FIBA-dommer på kurs i Gdansk i Polen i 1987 og Saunes i Tallinn i 1979. Bård Saunes hadde dømming i enOL-kvalifisering som sitt høydepunkt i karrieren, og de to har en rekke internasjonale oppdrag bak seg for det internasjonale basketballforbundet.

Begge har også hatt viktige verv i Norges Basketballforbund, og har i stor grad bidratt til utvikling av dommere i sin lokal krets gjennom arbeid i dommerkomiteer og som instruktører.