NBA: Nye regler i D-league

I NBA Development League innføres det noen spennende regelendringer denne sesongen. I tillegg til en flytting av innkast uten å bruke time-out får coachene mulighet til å utfordre en dommeravgjørelse hver i løpet av ordinær tid. Dommerne må da revurdere hendelsen ved hjelp av Instant Replay.

NBA har offentliggjort flere spennende regelendringer for sin utviklingsliga NBA Development League.

Dersom en coach ønsker å få dommerne til å revurdere en foul får de anledning til dette en gang hver i løpet av ordinær tid.

Coachen må umiddelbart be om en time-out og gi dommerne beskjed om at en avgjørelse ønskes revurdert. Dommerne vil deretter bruke Instant Replay og vurdere om det er grunnlag for at den opprinnelig avgjørelsen var feilaktig.

Det er kun på fouls dette gjelder, ikke overtredelser som skrittfeil eller driblefeil, og heller ikke for å avgjøre om en spiller er i skuddbevegelsen e.l.

Lag som får medhold i en slik revurdering får en ny mulighet dersom de i en forlengningsperiode ønsker en ny revurdering av en foulsituasjon. De får også benytte sin opprinnelig time-out dersom dommeren omgjør sin avgjørelse, i motsatt tilfelle mister de en time-out.

Flytting av innkast:

  • Laget med kontroll over ballen tillates å stoppe spillet, gjøre innbytte og flytte ballen opp i angrepsfeltet (28-foot mark) uten å benytte en time-out.
  • Hvert lag får gjøre dette en gang hver i kampens to siste minutter og i tillegg en i de siste to minuttene av hver forlengningsperiode.

Foul vekk fra ballen:

  • En foul vekk fra ballen defineres som ulovlig og forsettlig kontakt som enten skjer litt vekk fra det primære området man spiller forsvar i eller før ballen kastes inn i et innkast, eller begge.
  • Dersom en slik foul begås blir foulen notert på vanlig måte, og i tillegg får det angripende laget 1 straffekast (valgfri spiller).

Økning av lagfoulgrensen:

  • Grensen for lagfouls økes fra 4 pr periode til 5 pr. periode før det skytes straffekast.

 

NBA D-league har tip-off 14. november og har hele 18 deltakende lag. Mer info på deres hjemmeside.