Warning: Attempt to read property "image_intro" on null in /customers/8/3/c/basketballdommer.com/httpd.www/plugins/system/helixultimate/overrides/layouts/joomla/content/full_image.php on line 118

FIBA: Stramme retningslinjer

Fra FIBAs hovedkontor i Sveits har det nå blitt sendt ut nye retningslinjer for bruk av dommere på kryss av landegrensene, og det kreves nå en skikkelig innstramming spesielt på bruk av FIBA-dommere i annet land enn vedkommende hører hjemme. Men også forbundsdommere i utlandet vil måtte forholde seg til de nye kravene, og NBBFs dommerkomite har allerede godt i gang med å sjekke ut hva som bør gjøres med saken. Ventelig vli det bli gjort en offisiell avklaring med FIBA World i løpet av kort tid for de dommerne som må omfattes av de nye reglene.

Det har tydligvis kommet FIBAs ledelse for øret at det drives utveksling eller innleie av dommere i flere av de 213 medlemsnasjonene, og gjennom et rundskriv fra FIBAs generalsekretær Patrick Bauman setter man i praksis foten ned for denne praksisen.

Skrivet omtaler også hendelser der dommere har deltatt i streik, og også dette ønsker FIBA å få en slutt på. Dommere som i fremtiden registreres med på streik vil bli utestengt i en begrenset periode, FIBA-dommere fra dømming og forbundsdommere fra å kunne delta på kurs hos FIBA. En FIBA-dommer som eventuelt gjentar en slik streikedeltakelse vil kunne bli utestengt fra all videre dømming.

Kortversjonen av brevets innhold, som også er sendt alle FIBAs soner, er som følger:

 • Ikke-aktive FIBA-dommere eller forbundsdommere tillates ikke å dømme i nasjonale serie- eller cupkamper, offisielle eller vennskapskamper (både klubb og landslag) utenfor dommerens nasjonale forbund uten godkjennelse fra FIBA.
 • Det er kun FIBA som kan nominere aktive FIBA-dommere til offisielle eller vennskapskamper i nasjonale serie- eller cupkamper, vennskapsturneringer eller landslagskamper der ingen av lagene er fra samme forbund som dommeren.
 • Søknader om bruk av aktive FIBA-dommere i tilfeller som nevnt over må sendes skriftlig til FIBA senest 1 måned før kampen. FIBA vil om nødvendig forespørre dommerenes nasjonale forbund før man godkjenner søknaden.

Når det gjelder dommere som er med i en streik i sitt forbund innfører FIBA nå følgende sanksjonsopplegg:

 • Aktive FIBA-dommere som deltar i streik vil bli umiddelbart utestengt fra listen over aktive dommere og vil kun bli tatt inn etter;
  • en beslutning fra FIBA, og
  • etter å ha deltatt på en Refresher Clinic og bestått alle tester.
 • Dersom dette gjentas kan FIBA beslutte å fjerne dommeren fra listen over FIBA-dommere.
 • I tillegg vil en forbundsdommer som deltar i streik nektes adgang til et eventuelt FIBA-kurs i en periode på 1 kalenderår etter at streiken er over.
 • Alle nasjonale forbund pålegges å rapportere alle typer streik blant sine dommere til FIBA.

I samme brev informeres også de nasjonale forbundene om at alle land må ha reglementer og rutiner som skal beskytte basketballdommerne, og at det innføres jevnlig innsending av legeattest for alle aktive FIBA-dommere.

FIBA har bedt om at samtlige dommere i landenes nasjonale serier skal få denne informasjonen, og NBBFs dommerkomite har allerede sendt ut brevet og ser nå på hvilke tiltak som må gjøres for å følge opp dette. For øyeblikket er det fire utenlandske statsborgere som dømmer i nasjonale serier.